Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Rijk en regio Utrecht slaan handen ineen voor meer woningen

24 juni 2019

Wethouder de Groot tekent namens Houten

Wethouder de Groot ondertekent Woondeal

Het Rijk, de provincie Utrecht en 16 Utrechtse gemeenten (waaronder Houten) gaan langjarig samenwerken om de woningbouwproductie te versnellen, de betaalbaarheid te vergroten en excessen aan te pakken. Dat staat in de Woondeal Regio Utrecht die vandaag door minister Ollongren (BZK), de provincie Utrecht en 16 gemeenten in de regio is ondertekend. Wethouder Hilde de Groot tekende namens Houten de woondeal. Voor pilots en het opstarten van het samenwerkingsverband trekt de minister 2 miljoen euro uit.

De regio Utrecht is één van de regio’s met de grootste druk op de woningmarkt. De regio groeit ook snel en kiest ervoor om dat te blijven doen. Met als uitgangspunt ‘gezond stedelijk leven’ gaat het om een grote en complexe opgave waarbij wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid hand in hand gaan. In de periode tot 2025 is er voor de geplande 67.000 woningen genoeg bouwgrond beschikbaar. Maar voor de periode tot 2040 moet nog voor 37.000 tot 54.000 woningen locaties worden gevonden.

Ruimtelijke Koers Houten

Ook Houten tekent voor deze woondeal omdat de komende jaren veel nieuwe en betaalbare woningen nodig zijn voor ouderen en gezinnen, maar ook voor jonge starters. De gemeente wil antwoord geven op deze enorme woningvraag en wil tot 2040 4.000 tot 5.000 woningen bouwen. Wat, hoe en waar de gemeente dit kan en wil doen wordt dit jaar samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uitgewerkt in een Ruimtelijke Koers (www.houten.nl/ruimtelijkekoers). Omdat de Molenzoom en het Centrum in het traject Ruimtelijke Koers belangrijke zoekgebieden zijn, zijn deze alvast voor de woondeal aangedragen.

Versnellen bouw

De woondeal bevat een overzicht van locaties waar de overheden zich gezamenlijk inzetten om de bouw te versnellen. Opgeteld hebben deze versnellingslocaties een capaciteit van 31.000 woningen. Dat is ongeveer 30 procent van de regionale behoefte tot 2040. In Houten staan de Molenzoom en het Centrum als versnellingslocatie genoteerd. Dat betekent dat áls in het traject Ruimtelijke Koers voor deze gebieden gekozen zou worden, daar ook snel gebouwd kan worden. Bij de versnelling kan de Crisis- en Herstelwet soelaas bieden.Projecten onder deze wet kennen kortere procedures. Ook mag er tijdelijk van bepaalde regels worden afgeweken. Dat levert tijdwinst op. Verder onderzoeken Rijk en regio of een bijdrage uit de ‘Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie projecten op lastige locaties’ kan losmaken. 

Aanpak excessen

De gespannen woningmarkt brengt onder andere excessieve huurprijzen, meer malafide verhuurders en een gebrek aan doorstroming met zich mee. Om excessieve huurstijgingen aan banden te leggen, werkt de minister een zogeheten noodknop uit. Ook komt de minister met wetswijzigingen waarmee gemeenten makkelijker grip krijgen op allerlei vormen van tijdelijke verhuur zoals vakantieverhuur, short stay en AirBnB. De bestuurlijke boetes die gemeenten bij overtreding van de regels en woonfraude kunnen opleggen gaan flink omhoog. de minister stelt 500.000 euro beschikbaar om de handhaving te verstevigen.

Een recente wetswijziging geeft corporaties meer mogelijkheden om in het middensegment te bouwen. Dit stimuleert een meer gemengd aanbod aan woningen. Speciale aandacht is er voor het investeringsvermogen van woningcorporaties. Die wordt dit najaar uitgebreid in beeld gebracht. Zo nodig neemt de minister maatregelen om de investeringscapaciteit in de regio te vergroten.

Print Icoon printen