Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Lokale steun voor ondernemers, maatschappelijke organisaties, sport en cultuur

08 april 2020

gemeentehuis© Peter van Wieringen

Veel bedrijven, maatschappelijke en culturele organisaties en verenigingen worstelen in deze tijden van corona met verlies van omzet en extra kosten. Dit ontgaat de gemeente niet.

Wij hechten grote waarde aan het behoud van ons lokale culturele-, sociale- en bedrijfsleven. Wij zijn trots op onze Houtense dynamiek. Daarom komen wij - naast de bestaande landelijke en regionale steun - met de volgende lokale economische hulpmaatregelen. Deze zijn voor de periode van 1 maart tot 1 juni 2020.

  • We blijven subsidies en exploitatiebijdragen op de afgesproken tijd betalen;
  • We stellen toegekende gemeentelijke bijdragen bij toetsing achteraf niet lager vast;
  • We verlenen alle huurders van gemeentelijk vastgoed (zoals sportzalen) - op aanvraag - uitstel van de verplichting om huur te betalen;
  • We roepen verhuurders van vastgoed en nutsbedrijven op hun klanten tegemoet te komen.

Wij willen maatwerk leveren in de ondersteuning. Daarom gaan wij in gesprek met iedere aanvrager om de precieze noden vast te stellen. BghU heeft aangegeven dat zij ook maatregelen treft, waaronder het opschorten van belastinginning, het bieden van de mogelijkheid tot gespreide of uitgestelde betaling en het later opleggen van precario.

Hoe maakt u gebruik van de regelingen?

Wilt u gebruikmaken van een van de lokale steunmaatregelen? Stuur dan een e-mail aan CoordinatieCorona@houten.nl.

Meer informatie

Print Icoon printen