Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Sociale Koers 2020-2023: iedereen telt mee!

28 april 2020

Aangescherpte versie

Sociale Koers 2020-2023 samenvatting in beeld© Denkschets

Hoe gaat het sociale karakter van Houten eruit zien? Hoe zorgen we ervoor dat inwoners zo gezond mogelijk kunnen leven? Hoe bevorderen we de saamhorigheid in onze gemeente? Of hoe zorgen we dat Houtenaren een zinvolle daginvulling hebben en zich kunnen ontwikkelen? Dat staat in hoofdlijnen in de nieuwe versie van de Sociale Koers 2020-2023.

De gemeenteraad besprak in maart jl. een eerdere versie van de Sociale Koers. De raad wilde een aangepast voorstel met scherpere doelen en meer aandacht voor LHBTI en cultuur. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze opmerkingen verwerkt en presenteert nu een aangescherpte Sociale Koers.

Zorg en aandacht voor elkaar

De ambitie van de Sociale Koers blijft: ’Iedereen telt mee’. Dat betekent dat iedereen een kans krijgt om mee te doen in Houten. Iedere inwoner hoort erbij, voelt zich thuis in Houten en kan meedoen aan maatschappelijke en sociale activiteiten. De Sociale Koers richt zich op het verder versterken van de sociale kracht van Houten. Met zorg en aandacht voor het alledaagse en voor elkaar. Wij zien dit als een taak van ons allemaal.

De koers geeft richting aan het nieuwe sociaal beleid. Het gaat dan om zorg, welzijn, werk en inkomen, gezondheid, jeugd en onderwijs. Het wordt de leidraad in ons werk mét en vóór organisaties en inwoners. De koers is opgesteld vóór het uitbreken van het coronavirus. Welke invloed dit gaat hebben op de Houtense samenleving, weten we nu nog niet. We houden dit wel nauwlettend in de gaten.

Gesprekken met inwoners en partners

De nieuwe koers is gemaakt op basis van onderzoek, gesprekken met jong en oud, belangenorganisaties en medewerkers van maatschappelijke organisaties. We hebben hiermee een goed beeld gekregen van wat er leeft in Houten, en wat écht belangrijk is.  

Over het algemeen gaat het goed met Houten. Maar er blijft aandacht nodig voor inwoners die het (tijdelijk) niet redden. Het is belangrijk dat zorg en ondersteuning beschikbaar blijven voor inwoners die dat nodig hebben. Ondanks de bezuinigingen waar de gemeente mee te maken heeft. Wat daar voor nodig is, staat in de Sociale Koers.    

Toegankelijke en betaalbare zorg

Het is een hele uitdaging om te zorgen dat alle uitgaven passen in het beschikbare budget. Keuzes maken is dus onvermijdelijk. De zorg en ondersteuning moet betaalbaar en toegankelijk blijven voor inwoners die kwetsbaar zijn en het nodig hebben.

Hoe verder?

De Sociale Koers is onderwerp van gesprek tijdens het Rondetafelgesprek op 7 mei. U heeft dan de mogelijkheid om in te spreken. Meld u hiervoor aan via griffie@houten.nl of bel: 030 63 92 611. Naar verwachting neemt de gemeenteraad 19 mei een besluit.  

Daarna gaat de gemeente samen met maatschappelijke organisaties in gesprek over de uitvoering. Inwoners worden, waar nodig, betrokken bij de projecten. Ook komen er nieuwe regels over Wmo-voorzieningen en jeugdhulp.

Meer weten?

Wilt u weten wat er in de Sociale Koers staat? Download dan de koers rechts of onderaan deze pagina. De kern van de koers is verbeeld in een tekening. Deze kunt u ook downloaden.
En/of neem contact op met de programmamanager Sociaal Domein, Gerard Rill, 030 63 92 611.

Print Icoon printen