Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Gemeente en Den Oord Bewonersbelangen maken afspraken

19 februari 2020

wethouder Herman Geerdes en vertegenwoordigers DOBB zetten hun handtekeningen© gemeente Houten

In februari 2017 besloot de gemeenteraad nieuwe woningen te laten bouwen op de locatie van Wegwijzer Den Oord. Dit besluit was de start van een intensief participatietraject met omwonenden. In dit participatietraject met omwonenden en Den Oord BewonersBelangen (DOBB) zijn allerlei afspraken gemaakt.

Bijvoorbeeld over maximale bouwhoogten, parkeren, al dan niet handhaven van bomen en nieuwe erfafscheidingen. Deze afspraken zijn op papier vastgelegd. Op 18 februari zetten wethouder Herman Geerdes en de vertegenwoordigers van DOBB hun handtekeningen.

Nieuwbouwplan

Gemeente, Viveste en Bewonersbelangen Den Oord (DOBB) werkten de aflopen jaren samen aan een plan voor de nieuwbouw. Het plan is op 28 mei 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. De lijst met afspraken vormt naast het stedenbouwkundig kader  “Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord” de basis voor de verdere uitwerking van het plan.

De afspraken tussen gemeente en DOBB sluiten uiteraard aan bij de besluiten van de gemeenteraad. Het wordt een belangrijk document bij de selectie van een ontwikkelaar.

Het ontwerpbestemmingsplan “nieuwbouw Wegwijzer Den Oord”  ligt vanaf donderdag 20 februari 2020 tot 2 april 2020 ter inzage.

Print Icoon printen