Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Goede ontwikkelingen Eiland van Schalkwijk

13 februari 2020

Schalkwijk

De afgelopen tijd onderhandelde en overlegde gemeente Houten veel met partijen over grondaankopen en grondruilen. Resultaat daarvan is dat land van projectontwikkelaars weer in het bezit komt van de boeren. Door grond te kopen en ruilen zorgt de gemeente Houten ervoor dat de boeren grotere percelen krijgen. Dit maakt de bedrijven meer levensvatbaar. Omdat de velden dichter bij de boerderij liggen, hoeven de boeren niet meer met de trekker het hele Eiland van Schalkwijk over.

Andere projecten

Door de grondruil komt daarnaast in het dorp een plek beschikbaar voor een woon- en dagbestedingslocatie voor jong volwassenen met een verstandelijke handicap. De gemeente onderzoekt verder hoe de problemen met het verkeer en parkeren bij Sportpark Blokhoven kunnen worden opgelost. De Kanaaldijk Zuid wordt aangepakt en verbeterd.

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken verhuist één agrarisch bedrijf van de Lekdijk 28 naar een nieuwe plek aan de Trip. Een ander agrarisch bedrijf verhuist van de Lagedijk 1 naar de Kanaaldijk Zuid. Dit nieuwe bedrijf combineert landbouw en onderwijs. Het laat bezoekers zien waar voedsel vandaan komt. Op de vrijkomende percelen komen woningen.

Versterking Lekdijk

De gemeente heeft de grond ook hard nodig voor de versterking van de Lekdijk. Het waterschap start vanaf 2024 met werkzaamheden voor het project Sterke Lekdijk. Dit project maakt het hele dijktraject toekomstbestendig. Uiteraard ook het stuk dat in de gemeente Houten ligt.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel voor de grondaankopen en grondruilen in maart 2020. Daarna maakt de gemeente een begroting om kosten en opbrengsten in beeld te brengen. Deze begroting bespreekt de gemeenteraad tussen april en juni. Als de raad met de voorstellen akkoord gaat, starten de projecten nog in 2020.

Beleid voor ruimtelijke ontwikkeling

In 2011 is de Structuurvisie Eiland van Schalkwijk vastgesteld. Hierin is afgesproken dat elke nieuwe ontwikkeling op het gebied van landbouw en recreatie zeer gewenst is. De ontwikkelingen moeten het gebied versterken en kwaliteit toevoegen. Om de kosten te dekken mogen beperkt nieuwe woningen in het buitengebied worden gebouwd.

Gemeente Houten maakt zelf de plannen voor woningbouw aan de Lekdijk. De omwonenden mogen meedenken over hoe de woningen eruit komen te zien. En ook over de precieze plek waar ze gebouwd worden. Het streven is om in de tweede helft van 2020 hiermee te starten.

Wilt u meer informatie, kijk dan op www.houten.nl/eilandvanschalkwijk

Print Icoon printen