Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Sociale Koers 2020-2023: iedereen telt mee!

04 februari 2020

Activiteitenmarkt Houten Het Rond

Hoe gaat het sociale karakter van Houten eruit zien? Hoe zorgen we ervoor dat inwoners zo gezond mogelijk kunnen leven en wonen? Hoe bevorderen we de saamhorigheid in onze gemeente? Of hoe zorgen we dat Houtenaren een zinvolle daginvulling hebben en zich kunnen ontwikkelen? Dat staat in hoofdlijnen in de nieuwe Sociale Koers 2020-2023.

De ambitie van de Sociale Koers is:’Iedereen telt mee’. Dat betekent dat iedereen een kans krijgt om mee te doen in Houten. Iedere inwoner hoort erbij, voelt zich thuis in Houten en kan meedoen aan maatschappelijke en sociale activiteiten. De Sociale Koers richt zich op het verder versterken van de sociale kracht van Houten. Met zorg en aandacht voor het alledaagse en voor elkaar. De gemeente ziet dit als een taak van ons allemaal.

De koers geeft richting aan het nieuwe sociaal beleid. Het gaat dan om zorg, welzijn, werk en inkomen, gezondheid, jeugd en onderwijs. Het wordt de leidraad in ons werk mét en vóór organisaties en inwoners.

Gesprekken met inwoners en partners

De nieuwe koers is gemaakt op basis van onderzoek, gesprekken met jong en oud, belangenorganisaties en medewerkers van maatschappelijke organisaties. We hebben hiermee een goed beeld gekregen van wat er leeft in Houten, en wat écht belangrijk is.  

Uit alle ontmoetingen met inwoners en partners werd één ding duidelijk: het gaat goed met Houten en Houtenaren hebben hart voor hun woonplaats. Zij noemen Houten een sociale samenleving, waar mensen meedoen, naar elkaar omkijken en tolerant zijn naar anderen. Inwoners voelen zich gezond en zijn tevreden over de sociale voorzieningen, als ze die nodig hebben. Dat moeten we dus vasthouden.

Toegankelijke en betaalbare zorg

Er blijft aandacht nodig voor onze inwoners die het (tijdelijk) niet redden. Zij hebben zorg en ondersteuning nodig. Wat daar voor nodig is, staat in de Sociale Koers. 
De gemeente heeft te maken met forse bezuinigingen. We moeten dus keuzes maken en met een frisse blik naar het aanbod gaan kijken. Er komen onder meer nieuwe regels voor Wmo-voorzieningen en jeugdhulp. Zo kunnen we de zorg en ondersteuning betaalbaar en toegankelijk houden voor mensen die kwetsbaar zijn en het nodig hebben.

Hoe verder?

De Sociale Koers is onderwerp van gesprek tijdens het Rondetafelgesprek op 18 februari. U heeft dan de mogelijkheid om in te spreken. Meld u hiervoor aan via griffie@houten.nl of bel telefoonnummer (030) 63 92 611. Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 10 maart een besluit.  

Daarna gaat de gemeente samen met maatschappelijke organisaties in gesprek over de uitvoering. Inwoners worden, waar nodig, betrokken bij de projecten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de inhoud van de Sociale Koers 2020-2023? Lees dan de koers. of de samenvatting in beeld. En/of neem contact op met de programmamanager Sociaal Domein, Gerard Rill, telefoon (030) 63 92 611.

  • Infographic thema's Sociale Koers 2020-2023

Print Icoon printen