Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Gemeente en fruittelers verlengen inzet tegen hinder gewasbescherming

23 januari 2020

convenant ondertekening

Tijdens de Fruitteelt Vakbeurs tekende wethouder Hilde de Groot samen met Maarten Gerritsen van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) afdeling Zuidoost Utrecht en Cornelis Uyttewaal van LTO-Noord afdeling Bunnik/Houten het herziene Convenant driftreductie. De gemeente en de fruitsector vinden het belangrijk zich blijvend samen in te zetten voor het verminderen van de hinder van gewasbeschermingsmiddelen.    

In het convenant staan heldere en pragmatische afspraken en gedragsregels tussen fruittelers en omwonenden. Naast alle technologische mogelijkheden moeten fruittelers omwonenden tijdig informeren over wanneer zij gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Fruittelers kunnen spuitdrift op verschillende manieren inperken volgens vier principes: voorkomen, richten, afstand houden en afschermen. Na tijdige informatie kunnen omwonenden hun eigen maatregelen nemen tegen hinder van gewasbeschermingsmiddelen.

Vervolg

In 2015 is het eerste convenant driftreductie tussen de belangenorganisaties NFO en LTO en de gemeente Houten gesloten. De afspraken uit dat convenant zijn naar tevredenheid uitgevoerd.

Het herziene convenant is aangegaan voor opnieuw een periode van vijf jaar. De afspraken zijn grotendeels hetzelfde gebleven, maar zijn wel aangepast aan de laatste ontwikkelingen in nationale regelgeving en onderzoek. Elk jaar zullen de ondertekenaars de voortgang evalueren en de gemeenteraad hierover informeren. Als daar aanleiding toe is, kan het convenant gewijzigd worden.

Print Icoon printen