Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Enquête: hoe denkt Houten over de overstap naar aardgasvrij wonen?

20 juli 2020

artwork transitievisie

tabel

De gemeente Houten heeft via een enquête naar uw mening over de transitie naar aardgasvrij gevraagd. Ruim 630 inwoners uit verschillende omgevingen van de gemeente hebben deze enquête ingevuld. De resultaten worden gebruikt om de Transitievisie Warmte vorm te geven. Heeft u uw mening nog niet gegeven? In het najaar worden bewoners opnieuw betrokken middels een online meet-up, houd daarover de website in de gaten.

Het overgrote deel van de respondenten geeft aan al enigszins wat, of al vrij veel kennis van het onderwerp 'aardgasvrij wonen' te hebben. Als belangrijkste voorwaarde voor een aardgasvrije oplossing is betaalbaarheid genoemd. Bijna 80 procent noemt dit als één van de belangrijkste voorwaarden, gevolgd door keuzevrijheid als bewoner en de mate van comfort in huis. Het is dan ook niet verrassend dat de kosten van deze overstap als grootste zorg worden aangemerkt. Ruim driekwart van de respondenten heeft daar zorgen over geuit. Keuzevrijheid wordt ook als zorg genoemd, gevolgd door een deel respondenten dat niet op de verbouwing van hun huis zit te wachten. Desondanks zitten de meeste inwoners in de gemeente niet stil. Het overgrote deel van de respondenten heeft al maatregelen genomen om minder aardgas te gebruiken (zie tabel).

Naast vragen over de oplossing binnenshuis hebben we ook vragen gesteld op wijkniveau. Dat we van start gaan met deze transitie is inmiddels zeker. In de manier waarop willen we ook de inwoners betrekken. De meeste mensen geven aan dat het hen logisch lijkt om te starten in buurten waar toch al werkzaamheden gepland staan, zoals het vervangen van riolering of gasnet, nieuwbouw of verbouwingen. Andere startkansen zijn volgens de respondenten buurten waar flinke slagen gehaald kunnen worden met grote gebouweigenaren zoals woningcorporaties, scholen en verzorgingshuizen, en buurten waar bewoners zelf initiatief willen nemen.

Deze resultaten worden onderdeel van de Transitievisie Warmte van de gemeente Houten. In de enquête hebben respondenten ook open vragen kunnen stellen. Een beantwoording van deze vragen volgt op een later moment, door middel van een Q&A op de website.

Print Icoon printen