Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Raad van Toezicht stichting Fort Honswijk benoemd

07 juli 2020

V.l.n.r. (staand) Jeroen van Strien, Martin Jansen, Tjerk Bruinsma, Gelinde Groeneveld, Jos Mittelmeijer. (zittend) Johan van der Gun, Reinoud Pince van der Aa.© V.l.n.r. (staand) Jeroen van Strien, Martin Jansen, Tjerk Bruinsma, Gelinde Groeneveld, Jos Mittelmeijer. (zittend) Johan van der Gun, Reinoud Pince van der Aa. ’t Pagthuys Fotografie

Op 30 juni 2020 benoemde het college van B&W mevrouw G.J. Groeneveld en de heren T.P.J. Bruinsma, J.H.J. van der Gun, M.L.E. Jansen, J. Mittelmeijer, R.G.M. Pince van der Aa en J.C. van Strien tot leden van de Raad van Toezicht van de stichting Fort Honswijk i.o.

In december 2019  is het college gestart met het werven van leden voor deze Raad. De sollicitatiecommissie heeft gesprekken gevoerd met 12 kandidaten. Hieruit zijn 7 leden gekozen. Alle leden hebben een uitstekend gevoel voor een organisatie als de stichting Fort Honswijk en de bijbehorende politieke en maatschappelijke context. Ook beschikken ze over een relevant netwerk. De leden vullen elkaar goed aan als het gaat om competenties en kennis en ervaring. Elk individu voldoet aan de vereisten voor Raad van Toezicht-leden. Deze eisen staan beschreven in de eerder vastgestelde profielschets.

De stichting Fort Honswijk moet nog formeel worden opgericht. Het streven is dit op korte termijn te doen. De stichting gaat aan de slag met plannen en de exploitatie. Zo wordt Fort Honswijk in de toekomst weer een waardevolle plek voor de regio. De zeven leden van de Raad van Toezicht hebben al met elkaar kennis gemaakt. Ze hebben afgesproken als team de opgave op te pakken en de schouders eronder te zetten.

Tjerk Bruinsma (beoogd voorzitter): Ik ben 68 jaar, getrouwd met Fabienne, we hebben twee zonen en twee kleinkinderen. Ik heb Rechten gestudeerd in Leiden en Groningen. Daar was ik ook 8 jaar wethouder. In 2002 werd ik via een referendum burgemeester in Vlaardingen, daarna burgemeester in Alphen aan den Rijn, de Krimpenerwaard en Leerdam. Sinds 2019 ben ik met pensioen maar ik ben blij allerlei klussen te mogen doen voor gemeenten en burgemeesters.

Sinds vorig jaar ben ik secretaris bij de Groene Hart Verbinders, een gebied waar de Nieuwe Hollandse Waterlinie dwars doorheen loopt. Met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Fort Honswijk hoop ik een bijdrage te kunnen geven aan het opnieuw leven inblazen van een prachtige en unieke parel aan de Lek.

Jeroen van Strien: Als inwoner van Houten vind ik het belangrijk om mijn capaciteiten en ervaringen onbaatzuchtig in te zetten voor de lokale samenleving. Bij het toezicht houden op de ontwikkeling van Fort Honswijk kan ik mijn interesse voor historische objecten in het algemeen, en de Hollandse Waterline in het bijzonder, combineren met financiële kennis en ervaring opgedaan als bankier. Mijn ervaringen als penningmeester van een lokale sportclub zijn hier van toegevoegde waarde.

Martin Jansen: In werk en vrije tijd voel ik mij verbonden met mijn leefomgeving en de blauwgroene ruimte. Hoe wij in de delta Nederland omgaan met natuur, landschap, water, de aanleg van polders, is en blijft fascinerend.  Door mijn werk als natuurbeheerder ken ik het belang van ontwikkelen en behouden van draagvlak bij omwonenden, vrijwilligers, recreanten, bedrijven en overheden. Ik ben lid van het algemeen bestuur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Daarnaast organiseren we met een leuke groep het hardloopevenement Bunniks Mooiste.  Graag draag ik bij aan de ontwikkeling en beleving van Fort Honswijk als waardevol cultuurhistorisch erfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Gelinde Groeneveld: De toekomst van Fort Honswijk is een prachtige ontwikkelopgave waar al mijn interesses en werkervaring samenkomen. De herontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed en haar omgeving, zoals ‘mijn’ projecten Vliegbasis Soesterberg, de Azijnmakerij in Zeist en de Watertoren in Sliedrecht, heeft mijn hart gestolen en is altijd uitdagend. Mijn ervaring hierbij is dat participatie met overheden, ondernemers en omgeving van groot belang is om tot een toekomstige invulling te komen die recht doet aan het erfgoed. En die passend bij de omgeving én economisch haalbaar is. Een mooie klus én verantwoordelijkheid voor de stichting, waar ik graag mijn kennis en ervaring voor in zet!

Jos Mittelmeijer: Het is een eer en genoegen om een bijdrage te leveren aan het in stand houden van dit unieke Nederlandse erfgoed.  Samen met de andere werken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is Fort Honswijk een prachtige optie voor historisch landschapsbeheer in combinatie met educatie en recreatie.  Met één voet in het verleden en met een blik op het nu en de toekomst. Als oud-ondernemer zet ik hiervoor graag mijn ondernemerskwaliteiten in.

Johan van der Gun: Als je geboren en getogen bent in de directe omgeving van Fort Honswijk en geïnteresseerd bent in de ontstaansgeschiedenis en de bewoning van de Honswijkse stroomrug met achterliggende polders, dan is het logisch dat er een zekere verliefdheid ontstaat voor het gebied. Deze liefde en passie voor de Stelling Honswijk en Fort Honswijk in het bijzonder zijn de belangrijkste redenen voor mijn kandidatuur voor de Raad van Toezicht. Mijn missie is een bij de omgeving passende herontwikkeling. Op zo’n manier dat de geschiedenis van het fort en zijn bewoners in pure vorm tot in lengte van jaren kan worden doorverteld: Honswijk als centrum binnen een historisch militair landschapspark.

Reinoud Pince van der Aa: Door verschillende projecten bij Hylkema Erfgoed heb ik het Eiland van Schalkwijk leren kennen. De omgeving trof mij bijzonder. Cultuur en natuur komen hier op een prachtige manier bij elkaar! Via het Erfgoed Expert Team van de Provincie Utrecht ben ik bekend geraakt met de diversiteit die de Waterlinies te bieden hebben. Bij Fort Honswijk komt veel samen en ik zie er naar uit om mijn cultuur- en bouwhistorische kennis in te zetten voor alle plannen die al zijn bedacht. Alle ingrediënten zijn aanwezig om dit tot een fantastische ontwikkeling te maken.

Print Icoon printen