Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Afvoer mest met drugsafval start deze week

15 juni 2020

Stal met mestput

Deze week start het afvoeren van de drijfmest met drugsafval bij een pand aan de Provincialeweg in Schalkwijk. In opdracht van de gemeente gaat Strukton Milieutechniek de komende drie weken aan de slag om de mestkelders leeg te pompen. De verontreinigde mest gaat naar een speciale afvalverwerker. 

Stankoverlast voor omwonenden

Het college van b. en w. legde medio mei de eigenaar van de vervuilde mestputten een last onder bestuursdwang op. Hiermee kreeg de eigenaar tot en met 8 juni jl. de tijd om de putten leeg te maken en de mest op een veilige manier af te voeren en te laten verwerken. Dit is niet gebeurd. Daarom laat de gemeente de putten nu leegpompen. In het belang van milieu, mens en dier, moeten ze zo snel mogelijk leeg. Het gaat namelijk om gevaarlijk afval dat ook  stankoverlast voor omwonenden veroorzaakt. De gemeente verhaalt de kosten van de werkzaamheden op de eigenaar.

Leegpompen vervuilde mestputten

Deze week begint Strukton Milieutechniek met het leegpompen van de vervuilde mestputten. Zij is specialist in het opruimen van gevaarlijk afval. Strukton verwacht drie weken nodig te hebben om de verontreinigde mest op te pompen en af te voeren naar een gespecialiseerd afvalverwerker. De omwonenden zijn afgelopen donderdag met een brief geïnformeerd over de werkzaamheden. 

Onderzoek

In december jl. nam de gemeente enkele monsters uit de mestputten. Dit gebeurde na klachten van omwonenden over stankoverlast . Na onderzoek bleek dat de mest verontreinigd was met drugsafval. Uit voorzorg is het terrein afgezet voor publiek en zijn de mestputten afgesloten. Uit metingen blijkt dat op 20 meter van de putten geen schadelijke stoffen in de lucht zijn te vinden. De GGD geeft aan dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor direct omwonenden. 

Meld verdachte zaken in uw omgeving

Burgemeester Isabella: “Ik vind het onacceptabel dat er drugsafval wordt gedumpt in mestkelders of waar dan ook. Ik doe een oproep aan alle ondernemers om hun bedrijfsruimten, stallen,  mestputten of andere opslagruimten goed af te schermen voor onbevoegden. Drugscriminelen zijn niets ontziend. Soms huren ze een ruimte en gebruiken deze voor hun illegale activiteiten. Dit is voor een ondernemer vaak het begin van veel ellende. Dus blijf alert en meld verdachte of illegale zaken bij de politie. Deze zaak is mede aan het licht gekomen door oplettendheid van inwoners. Het is dus belangrijk dat ook inwoners melding blijven maken van iets verdachts in hun omgeving. Alleen zo houden we Houten leefbaar en veilig”. 
Inwoners die vermoeden dat er iets illegaals gebeurt in hun omgeving, kunnen dat melden bij de politie of Meld Misdaad Anoniem. 

Politie spoed en heterdaad: telefoonnummer 112 of anders via 0900-8844
Meld Misdaad Anoniem: tel. 0800-7000

 

Print Icoon printen