Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Beroepen Windpark Goyerbrug ongegrond

30 juni 2020

windmolen met blauwe lucht

Op 19 mei 2020 was de zitting bij de rechtbank over de beroepen die zijn ingediend tegen de vergunning voor Windpark Goyerbrug. De zitting was iets later dan gepland vanwege Corona. Op 30 juni 2020 heeft de rechtbank uitspraak gedaan.

De hoofdlijnen in het vonnis van de rechtbank zijn:

  • Een aantal indieners van een beroep zijn niet ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat de rechtbank hen niet erkent als belanghebbende en hun beroepen niet inhoudelijk behandeld heeft.
  • Alle beroepen die inhoudelijk zijn beoordeeld, zijn ongegrond.
  • De gemeente wordt veroordeeld tot het betalen van proceskosten vanwege het ontbreken van het raadsbesluit over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen bij de stukken die ter inzage zijn gelegd.

De volledige vonnissen zijn te vinden op de website van de rechtbank. De samenvatting van de uitspraak kunt u hier lezen.

Tegen deze uitspraken is nog hoger beroep bij de Raad van State mogelijk. Het hoger beroep moet binnen zes weken na de uitspraak ingediend worden.

Meer informatie over Windpark Goyerbrug kunt u hier lezen.

Print Icoon printen