Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Woningbouw Lekdijk 28

19 juni 2020

Schalkwijk

In maart 2020 kocht de gemeente 39 hectare landbouwgrond bij de Trip op het Eiland van Schalkwijk. De gemeenteraad stemde unaniem in met deze beslissing.

De boerderij die nu nog aan de Lekdijk 28 is gevestigd, verhuist naar deze locatie. Dit is de eerste stap om de agrarische structuur van het Eiland van Schalkwijk sterker te maken. De gemeente helpt zo de boeren op Schalkwijk om grotere percelen te krijgen. Daarmee zijn de bedrijven beter voorbereid op de toekomst.

Experimenteerstatus Eiland van Schalkwijk

Door de verplaatsing van het agrarische bedrijf ruilen de boeren in totaal ca. 110 hectare grond op het Eiland van Schalkwijk. Om deze verplaatsing en ruil van gronden te kunnen betalen, mag de gemeente woningen bouwen op het leegkomende perceel aan Lekdijk 28. Dit komt voort uit de ‘Experimenteerstatus’ op het Eiland van Schalkwijk (uit de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028). Deze status houdt in dat als bewoners of grondeigenaren op het Eiland van Schalkwijk plannen hebben voor de verbetering van de recreatie en/of de agrarische structuur en/of de waterhuishouding op het eiland daarbij enkele woningen gebouwd mogen worden om die plannen te kunnen betalen.

Er zijn twee mogelijkheden voor de bouw van de woningen:

  • 11 woningen aan de Lekdijk of
  • 8 woningen aan de Lekdijk èn 6 woningen aan de Kaaidijk.

Lees meer op de pagina Woningbouw op Lekdijk 28

Print Icoon printen