Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Subsidies maken restauratie Fort Honswijk mogelijk

18 maart 2020

Ramen en deuren van Fort Honswijk© gemeente Houten

Goed nieuws! De gemeente Houten krijgt subsidie voor Fort Honswijk van het Rijk en van de provincie Utrecht. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 3,4 miljoen euro. Dit is te besteden aan restauratie en verduurzaming van het culturele erfgoed. De gemeente draagt zelf 750.000 euro bij. Met dit geld staat niets een succesvolle herontwikkeling van dit icoon van de Nieuwe Hollandse Waterlinie nog in de weg.

Uit te voeren werkzaamheden

De gemeente maakt meteen gebruik van de subsidies. Zij start met de restauratie van de gevels, ramen, deuren en daken van de tien rijksmonumentale gebouwen op het fortterrein. Ook besteedt zij het geld aan verduurzaming van deze tien rijksmonumenten. Na deze werkzaamheden is het fort klaar voor de toekomst. De gemeente draagt het complex binnenkort met een gerust hart over aan de stichting Fort Honswijk i.o. 

Stichting Fort Honswijk i.o.

Gemeente Houten bereidt op dit moment de oprichting van de stichting Fort Honswijk voor. De stichting Fort Honswijk wordt verantwoordelijk voor de herontwikkeling en exploitatie van dit icoon van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De stichting krijgt vanaf medio 2020 het terrein, inclusief de daarop aanwezige gebouwen voor 30 jaar in erfpacht. 

Wilt u Fort Honswijk bezoeken? Kijk hier voor meer informatie

Print Icoon printen