Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ruimtelijke Koers en coronavirus

25 maart 2020

De regelingen vanuit het Rijk in verband met de bestrijding van het coronavirus hebben een weerslag op de planning van de besluitvorming over de Ruimtelijke Koers. Het feit dat vanwege de coronabestrijding tot 1 juni geen bijeenkomsten mogen plaatsvinden, raakt de organisatie van de publieke inspraak rondom de Koers.

Het betekent dat de inspraak (deels) op andere manieren en op andere momenten dan aanvankelijk gepland moet plaatsvinden. Het college van burgemeester en wethouders bezint zich momenteel op hoe zij een en ander in aangepaste maar volwaardige vorm, toch binnen afzienbare tijd kan laten plaatsvinden. De intentie is om hierover op 7 april een officieel besluit te nemen.

Print Icoon printen