Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Wethouder Jana Smith-Visser biedt ontslag aan

19 maart 2020

Jana Smith-Visser heeft vandaag haar ontslag aangeboden aan de gemeenteraad. Ze heeft haar taken als wethouder van gezondheid, zorg en welzijn, jeugd en kunst en cultuur per direct neergelegd.

In een brief aan de gemeenteraad heeft zij haar besluit toegelicht. Hieronder de integrale tekst van de brief.

 

Geachte leden van de raad,

Toen ik in 2018 gevraagd werd om wethouder te worden, heb ik daar goed over nagedacht – de rol als bestuurder was voor mij immers nieuw. Uiteindelijk heb ik volmondig ja gezegd om mij fulltime in te zetten voor Houten. Voor ouderen, voor jongeren, voor onze inwoners.

Van al die mooie onderwerpen waar ik mij als wethouder mee heb beziggehouden, wil ik er twee met name noemen. In de eerste plaats het verbeteren van kansen voor onze jeugd, waarbij ik dankbaar gebruik kon maken van mijn pedagogische achtergrond. En ten tweede het belang van een plek in de wijk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Het zijn twee voorbeelden. Ik kan er nog veel meer noemen binnen het brede sociaal domein.

Steeds ben ik er vol voor gegaan. Altijd constructief, gericht op de inhoud, zoekend naar samenwerking, open en eerlijk in mijn opvattingen en bedoelingen. Maar de situatie, zeker ook financieel, is complex. Zeg maar gerust: enorm lastig. Moeilijke keuzes waren, zijn en blijven onvermijdelijk. En politiek-bestuurlijk lopen de opvattingen over de te maken keuzes binnen het sociaal domein, behoorlijk uiteen.

Op dinsdag 10 maart jongstleden werd de Sociale Koers in de gemeenteraad behandeld. Een stuk dat in samenwerking met ambtenaren, partners en inwoners onder mijn verantwoordelijkheid tot stand is gekomen. Een stuk waarin belangrijke thema's centraal staan. Thema's waar de coalitie achter staat.

Echter, tijdens de vergadering bleek dat de precieze uitwerking van het stuk voor veel leden van de raad tekortschoot. En vooral werd duidelijk dat mijn vermogen om de kritiek naar tevredenheid een plek te geven, voor de raad niet afdoende was.

Afgelopen week stond vanzelfsprekend in het teken van het samen met anderen terugkijken en vooruitkijken. En op basis daarvan heb ik - samen met de ChristenUniefractie en het bestuur van de ChristenUnie - geconcludeerd dat er voor de toekomst te weinig politieke steun is om mijn werk als wethouder te kunnen doen. Het is voor Houten daarom beter als iemand anders deze verantwoordelijke taak vanaf hier overneemt.

Sinds mijn installatie heb ik met groot genoegen samengewerkt met veel verschillende partijen. Met inwoners en organisaties in Houten en in de regio. Ik bedank de ambtenaren, mijn collega-wethouders en de raad voor de samenwerking. Oprecht kan ik zeggen: ik heb ervan genoten.

In het vertrouwen dat er veel goed werk is verricht, heb ik besloten om mijn ontslag aan te bieden aan de gemeenteraad en per direct mijn taken neer te leggen.

Ik wens u allen veel wijsheid en zegen toe.

Met vriendelijke groet,

Jana Smith-Visser

Print Icoon printen