Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Verkiezing leden Provinciale Staten en Waterschap op woensdag 20 maart 2019

06 februari 2019

Stembureaubord op schoolplein - Verkiezingen

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u stemmen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Door te stemmen kunt u meebeslissen over de samenstelling van de Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Waterschap. Mee mogen beslissen, is een belangrijk recht. Door te stemmen, bepaalt u mede hoe en door wie de provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt bestuurd.

Stemmen in een willekeurig stemlokaal

Om het u als kiezer gemakkelijker te maken, kunt u in elk stemlokaal binnen de gemeente Houten uw stem uitbrengen. Om te kunnen stemmen, moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Stempas

U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas. U ontvangt uw stempas(sen) rond 6 maart 2019. Zonder stempas kunt u niet stemmen. Als u uw stempas kwijt bent of niet heeft ontvangen, dan kunt u tot en met dinsdag 19 maart 2019 12.00 uur bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen. Hierbij moet u zich identificeren. U moet in dat geval een geldig identiteitsdocument tonen: dat mag dus niet zijn verlopen!

Wie mogen er stemmen bij de verkiezingen op 20 maart 2019?

Provinciale Staten

  • U bent 18 jaar of ouder op 20 maart 2019
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit
  • U bent op de dag van kandidaatstelling (4 februari 2019) inwoner van de provincie Utrecht
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht

Waterschap

  • U bent 18 jaar of ouder op 20 maart 2019
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u bent een EU-onderdaan of een niet-­Nederlander met een geldige verblijfsvergunning
  • U bent op de dag van kandidaatstelling (4 februari 2019) inwoner van het gebied van een waterschap
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht

Identificatieplicht

Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn het Nederlandse paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij de verkiezing van de Provinciale Staten en van het Waterschap mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 20 maart 2019 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat “geldig tot 21 maart 2014” of elke latere datum.

Bent u uw identiteitsdocument kwijt of is het gestolen, dan kunt u zich op het stembureau melden met het door de politie opgestelde proces-verbaal van vermissing of diefstal en een ander document waarop uw naam is vermeld en waarop een foto van u is afgebeeld.

Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u er geen aanvragen, dan kunt u een schriftelijke volmacht verlenen. Dat kan tot en met uiterlijk 15 maart 2019.

Kiezerspas

Bent u op 20 maart 2019 niet in de gelegenheid uw stem in uw eigen gemeente uit te brengen, maar wel elders in de provincie Utrecht of binnen het gebied van het Waterschap? In dat geval kunt u een kiezerspas aanvragen bij de gemeente. Met de kiezerspas kunt u stemmen in alle gemeenten in de provincie Utrecht of in de gemeenten die liggen in het gebied van het Waterschap (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden).

Het formulier hiervoor kunt u aanvragen bij de gemeente. Bij de aanvraag moet u uw stempas voegen. Uw schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 15 maart 2019 ontvangen zijn. U kunt bij de gemeente tot en met 19 maart 2019 12.00 uur uw aanvraag ook mondeling doen. Het formulier is ook te downloaden op www.houten.nl/verkiezingen.

Machtigen

Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan namens u stemmen. Op de stempas staat het formulier waarmee u een onderhandse volmacht kunt geven aan een andere kiesgerechtigde binnen uw gemeente. Vul de volmacht volledig in!

LET OP: Naast de stempas, moet u de persoon aan wie u uw stempas geeft ook (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs meegeven. Dit mag dus ook een maximaal vijf jaar verlopen document zijn.

Ook kunt u gebruikmaken van een schriftelijke volmacht. Hiervoor moet u uiterlijk 15 maart 2019 een aanvraag indienen bij de gemeente. Formulieren voor een schriftelijke volmacht zijn bij de gemeente verkrijgbaar. Indien u een schriftelijke volmacht verleent, hoeft u geen identiteitsdocument te overleggen: de gemeente kan uw gegevens dan in de gemeentelijke basisadministratie personen verifiëren.

Stembureaus en openingstijden

Op de kandidatenlijst die rond 5 maart 2019 huis-aan-huis wordt bezorgd, kunt u zien op wie u kunt stemmen. Ook staat op de achterzijde van de kandidatenlijst informatie over de locaties van alle stemlokalen binnen de gemeente.

Informatie

  • In de Gemeente InGang kunt u alle informatie over de verkiezing verkrijgen. Het bezoekadres is: Onderdoor 25 in Houten.

De Gemeente InGang is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00–16.00 uur en op woensdag doorlopend tot 19.00 uur.

Print Icoon printen