Burgerberaad bereikt eerste mijlpaal

Hoe zorgen we dat gemeente Houten energieneutraal is. Over deze vraag heeft Burgerberaad Energie 2040 zich de afgelopen weken op drie zaterdagen gebogen. Het burgerberaad heeft experts gesproken, idee├źn uitgewisseld, plannen gemaakt en besproken. De sfeer was positief. Al waren de deelnemers het lang niet altijd eens met elkaar. Zaterdag 28 oktober 2023 heeft het burgerberaad gestemd over 15 adviezen. Het burgerberaad heeft elf adviezen aangenomen. De adviezen gaan vooral over zonne-energie en isolatie van huizen en gebouwen. Alle adviezen zijn te vinden op www.houten.nl/burgerberaad.

Routekaart Energieneutraal 2040

Een werkgroep gaat de adviezen uitwerken. De werkgroep bestaat uit 25 leden van het burgerberaad en medewerkers van team duurzaamheid van de gemeente. De werkgroep bekijkt of met de adviezen de gemeente Houten in 2040 energieneutraal is. Ook bedenkt ze plannen voor het uitvoeren van de adviezen. De plannen komen in een rapport. Dat rapport heet Routekaart Energieneutraal 2040. De werkgroep bedenkt zelf hoe ze het werk gaat aanpakken.

Gemeenteraad beslist

Het hele burgerberaad stemt over de routekaart die de werkgroep heeft gemaakt. Het komt daarvoor begin 2024 nog een keer bij elkaar.  Daarna gaan de plannen naar de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de plannen.

Het plan dat de gemeenteraad vaststelt gebruikt de gemeente om een nieuw energieplan te maken (Energieplan 2040). In Energieplan 2040 staan doelen en acties voor de periode tot 2040. Energieplan 2040 maakt de gemeente Houten in 2040 energieneutraal. De energie, die we in gemeente Houten gebruiken, wekken we in de gemeente op een duurzame manier op. We gebruiken dan geen energie meer van vervuilende brandstoffen.

1