Burgerberaad bruist van de ideeën

Burgerberaad Energie 2040 heeft met experts gesproken over hoe we Houten in 2040 energieneutraal kunnen maken. Na de gesprekken hebben de deelnemers verschillende ideeën bedacht. Zaterdag 28 oktober maken ze adviezen van de ideeën. Een voorstel wordt een advies van het burgerberaad als 66 procent van de deelnemers vóór stemt. Een deel van het burgerberaad en medewerkers van de gemeente maken daarna van de adviezen een plan. Over dat plan neemt de gemeenteraad in het voorjaar van 2024 een besluit.

Opwarming van de aarde afremmen

Burgerberaad Energie 2040 bedenkt hoe we Houten in 2040 energieneutraal kunnen maken. Alle energie die we in Houten gebruiken wekken we dan duurzaam op. Dan stoot Houten geen CO(koolstofdioxide) meer uit. Dat is belangrijk om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

De aanpak van het burgerberaad

Het burgerberaad startte in Expo Houten. Daar heeft Helga van Leur uitgelegd waardoor de aarde warmer wordt en wat we daar aan kunnen doen. De oplossing is simpel. Stoppen met het uitstoten van CO2. Hoe we dat moeten regelen is heel ingewikkeld. Daar gaat Burgerberaad Energie 2040 over adviseren.

Het burgerberaad heeft tijdens de eerste dag ook bepaald hoe het een advies maakt. Het burgerberaad maakt voorstellen. Het houdt bij het maken van een voorstel ook rekening met bezwaren van tegenstanders. Op de laatste dag stemmen alle deelnemers over elk voorstel. Een voorstel wordt een advies van Burgerberaad Energie 2040 als 66 procent van de aanwezige deelnemers voor stemt.

Burgerberaad vraagt experts hemd van het lijf

De deelnemers spraken tijdens de tweede dag met twintig experts. Elke expert had een eigen deskundigheid. De gesprekken gingen over kernenergie, waterstof en energiebewust gedrag. Experts uit Houten spraken over zonneparken en windmolens in bezit van bewoners. Isolatie van woningen en nog veel meer kwam aan de orde. Na elk gesprek bespraken de deelnemers de dingen die ze hadden gehoord. Zo ontstonden lijsten van dingen om op te letten.

De deelnemers werkten in de middag in groepen. Een groep sprak over de opwekking van stroom zonder CO2 uit te stoten. Een andere groep was bezig met besparing. En nog een groep ging aan de slag met verwarmen zonder aardgas, aardolie, kolen of hout. De gemeenteraad heeft over deze drie onderwerpen om advies gevraagd aan het burgerberaad. Het burgerberaad vindt het onderwerp verandering van mening en gedrag erg belangrijk. Daarom is daar ook een groep mee aan het werk gegaan.

Veel voorstellen, plannen en ideeën

De tweede dag leverde meer dan honderd ideeën, voorstellen en plannen op. Er zitten eerste ideetjes tussen maar ook bijna complete adviezen. De verschillen zijn groot. ‘Laat inwoners samen met de gemeente een plan maken om de wijk van het aardgas af te halen.’ ‘Verhoog de prijs van parkeren om het bezit en gebruik van benzineauto’s te verlagen.’ ‘Geef subsidie voor zonnepanelen aan woningbezitters met een laag inkomen.’ Het zijn voorbeelden van ideeën die op de lange lijst staan en die het burgerberaad gaat bespreken.

Zaterdag is de dag waarop de deelnemers echte voorstellen gaan maken. De ene deelnemer vindt een voorstel prima, terwijl een ander hetzelfde voorstel niets vindt. Tijdens de dag gaan de deelnemers op zoek naar voorstellen die de meeste mensen goed vinden. Aan het eind van de dag gaat het burgerberaad stemmen. Burgerberaad Energie 2040 neemt een advies over als 66 procent van de aanwezige deelnemers vóór stemt.

Adviezen uitwerken tot Routekaart Energieneutraal 2040

Twintig deelnemers gaan in november, december en januari aan de slag met de adviezen. Samen met medewerkers van gemeente maken ze plannen voor de uitvoering. Dan kunnen adviezen nog afvallen, maar adviezen kunnen ook uitgebreider worden. Alle haalbare plannen komen in een plan van aanpak te staan. Dat plan van aanpak heet Routekaart Energieneutraal 2040.

In februari 2024 stemmen alle deelnemers van Burgerberaad over Routekaart Energieneutraal 2040. Ze beoordelen dan of de adviezen goed zijn uitgewerkt. Daarna biedt het burgerberaad Routekaart Energieneutraal 2040 aan het college van B&W en de gemeenteraad aan. De gemeenteraad heeft beloofd Routekaart Energieneutraal 2040 te bespreken. Dat gebeurt in voorjaar 2024.

Meer informatie vindt u op: www.houten.nl/burgerberaad

1