Burgerberaad Energie 2040 gaat van start

Hoe maken we gemeente Houten energieneutraal? Dat is de vraag waarover Burgerberaad Energie 2040 zich gaat buigen. Het beraad start komende zaterdag. Het burgerberaad is onafhankelijk en bepaalt zijn eigen plan. Het is afwachten welke adviezen het burgerberaad gaat geven. Burgerberaad Energie 2040 legt de basis voor het Energieplan 2040.

Houten in 2040 energieneutraal

De gemeenteraad heeft beslist dat Houten in 2040 energieneutraal moet zijn. Dan wekken we in Houten evenveel energie op als we gebruiken, zonder schadelijke gevolgen voor het milieu. Het burgerberaad gaat bedenken hoe we dat kunnen doen.

Drie dagen met elkaar plannen maken

Zaterdag start Burgerberaad Energie 2040. Het burgerberaad bestaat uit 144 inwoners van gemeente Houten. Zij gaan in september en oktober met elkaar in gesprek over hoe we Houten energieneutraal kunnen maken. Het burgerberaad doet dat in drie stappen. Zaterdag maken de deelnemers kennis met elkaar. Ze bekijken dan ook wat er nog in Houten moet gebeuren om energieneutraal te worden. De tweede dag komen experts langs. De deelnemers gaan met de experts in gesprek. Ze verzamelen dan alle kennis die ze nodig hebben voor hun adviezen en plannen. De laatste dag gaat het burgerberaad plannen en adviezen maken.

Het onderwerp heeft veel verschillende kanten

De plannen van het burgerberaad kunnen over allerlei onderwerpen gaan. Besparing is belangrijk om energieneutraal te worden. Wat je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken. Stroom opwekken zonder CO2 uit te stoten kan met windmolens en zonnepanelen, maar ook met kernenergie. Verwarming en koken doen we nog vaak met aardgas. Dat geeft ook CO2. Het zijn voorbeelden van onderwerpen waar het gesprek in het burgerberaad over kan gaan.

Burgerberaad Energie 2040 vaart een eigen koers

Burgerberaad Energie 2040 is onafhankelijk. Het bepaalt zelf welke adviezen het gaat geven en over welke onderwerpen. Ook bedenkt het burgerberaad zelf zijn aanpak. Daarmee start het zaterdag in Expo Houten. Op 28 oktober maakt het burgerberaad de plannen en adviezen af.

Uitwerking van de plannen

In november, december en januari gaan 25 deelnemers van het burgerberaad verder met de adviezen van het burgerberaad. Samen met medewerkers van de gemeente werken ze de adviezen en plannen van het burgerberaad uit. Ze maken een plan waarmee Houten in 2040 energieneutraal is. Dat plan heet Routekaart Energieneutraal 2040. Als Routekaart Energieneutraal 2040 af is komt Burgerberaad Energieneutraal 2040 weer bij elkaar. Het bekijkt of de groep deelnemers en de medewerkers van de gemeente de plannen goed hebben uitgewerkt. Als dat het geval is, geeft het burgerberaad de Routekaart Energieneutraal 2040 aan de gemeenteraad.

Routekaart legt de basis voor Energieplan 2040

De gemeenteraad bespreekt Routekaart Energieneutraal 2040. De gemeenteraad kan dan nog dingen veranderen. Als Routekaart Energieneutraal 2040 door de gemeenteraad is vastgesteld, gebruikt de gemeente die voor een nieuw energieplan. In dat plan komen de acties te staan naar een energieneutraal Houten in 2040.

 

Meer weten?

Meer weten over het Burgerberaad Energie 2040? Dat lees je hier