Conceptplan verbetering aantrekkelijkheid centrum Houten nu beschikbaar

Het concept-plan van aanpak voor het levendiger maken van het centrum van Houten is nu beschikbaar op www.houtenpraatmee.nl. Het plan van aanpak is mede met input van bewoners van Houten (participatie) tot stand gekomen. Daarnaast hebben we gebruikgemaakt van verschillende soorten onderzoeken en werksessies met de organisaties en inwoners. Graag willen wij u vragen om uw mening te geven over het plan. Dit kan tot en met 31 januari.

We willen de levendigheid van het centrum verbeteren. Dit doen we door de samenwerking tussen organisaties in het centrumgebied te verbeteren door samen te werken aan een plan van aanpak. Samen met bibliotheek Lek en IJssel, ‘van Houten&co’, Woonin, Altera, Theater Aan de Slinger, belangenvereniging Winkelcentrum Het Rond, Zorgspectrum en College De Heemlanden maken we dat plan. Het plan geeft antwoord op vragen als: wat moet er in het centrum zijn en wat moet je er kunnen doen? Met uw input maken we een definitieve versie van het plan en zal het college van B en W hier een besluit over nemen.