Denkt u mee in een klankbordgroep voor Essenkade 2?

De gemeenteraad stemde in mei jl. in met de uitgangspunten voor een plan voor Essenkade 2. Nu gaan we aan de slag met de uitwerking. Dat gebeurt samen met inwoners, ondernemers, organisaties en andere belangstellenden. Onderdeel daarvan is een klankbordgroep voor bewoners en voor ondernemers. Iets voor u? 

Essenkade 2 was vroeger de plek van de kantoren en de drukkerij van het Utrechts Nieuwsblad. De gebouwen en het parkeerterrein staan al jaren leeg. De gemeente, woningcorporatie Viveste, COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en Zenzo (maatschappelijk vastgoedondernemer) werken nauw samen om aan deze plek een betekenisvol gebruik te geven. Deze locatie biedt mogelijkheden voor huisvesting van vluchtelingen, ‘spoedzoekers’, jongeren, statushouders en een aantal maatschappelijke organisaties. Hiermee willen we tijdelijk voorzien in de enorme behoefte aan opvangplekken, woningen en een nieuw onderdak voor ondere andere de Voedselbank, De KrachtFabriek en het Doorgeefluik.

Klankbordgroep voor bewoners en ondernemers
We zijn op zoek naar (buurt)bewoners en ondernemers die willen meedenken in de verdere uitwerking van het plan. Dus hoe kunnen we er samen voor zorgen dat Essenkade 2 een fijne en betekenisvolle plek wordt voor nieuwe bewoners, gebruikers, omwonenden, omliggende bedrijven en anderen? De deelnemers denken mee over de inhoud en het proces van het project. Ook brengen zij kennis, ervaringen en wensen uit de buurt en Houten in. Is dit iets voor u?

Belangstelling?
Wilt u uitgebreide informatie over rol, samenstelling, tijdsinvestering en het aanmeldformulier of misschien over het project? Kijk dan hier. U kunt met vragen ook bellen met projectleider Bertus Krooder, (030) 63 92 611. Aanmelden kan tot 1 september a.s.