Richard Vrieling benoemd als tijdelijk directeur Bedrijfsvoering gemeente Houten

Het college van burgemeester en wethouders heeft de heer Richard Vrieling benoemd tot directeur Bedrijfsvoering bij de gemeente Houten voor de duur van twee jaar. De vacature werd opengesteld na een periode van interim-management.

De heer Vrieling heeft ervaring opgedaan bij de gemeente Leiden in de functie manager Concernstaf, als lid van het directieteam en in het afgelopen jaar bij de gemeente Den Bosch als interim-manager & sectorcontroller afdeling Financieel Management & Concerninkoop. Ook heeft hij gewerkt bij kleinere gemeenten als Teylingen in de functie van manager bedrijfsvoering en in  Weststellingwerf als manager Financiën en concerncontroller.

Als directeur Bedrijfsvoering zal de heer Vrieling onder meer verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het Programmaplan Bedrijfsvoering Basis op Orde. Verder wordt de komende jaren zijn expertise als adviseur gevraagd. Met name in verband met de nog te nemen bezuinigingsmaatregelen die voortkomen uit het traject ‘Ronde van Houten’.

Met zijn benoeming is de samenstelling van de nieuwe driehoofdige directie voor de gemeente Houten nu gecompleteerd.