Dinsdag 28 november is het rondetafelgesprek live te volgen

Dinsdag 28 november is het rondetafelgesprek (RTG 1) over het voorstel van het college voor tijdelijke huisvesting van asielzoekers, spoedzoekers en maatschappelijke organisaties (zie agendapunt 5). Dit is een vergadering van de gemeenteraad waarin raads- en commissieleden in gesprek gaan met insprekers over het voorliggende raadsvoorstel. 

Er hebben zich veel inwoners en organisaties aangemeld om in te spreken bij deze bijeenkomst. Zij nemen ook mensen mee. Ook verwachten we pers.  

We weten dat er veel belangstelling voor dit onderwerp is. Alle insprekers en pers hebben vanavond een plek op de publieke tribune in de raadszaal. Hierdoor verwachten wij dat alle stoelen op de publieke tribune in de raadzaal bezet zijn. Als u geen inspreker bent vanavond, kunt u het rondetafelgesprek online live volgen. Bekijk hier de uitzending terug.

Het raadsvoorstel 'tijdelijke huisvesting van asielzoekers, spoedzoekers en maatschappelijke organisaties' staat vanaf 20.00 uur op de agenda.

Dit bericht is ook verspreid via onze sociale media kanalen.