Droge voeten tijdens extreme regenbuien

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met periodes van lange droogte maar ook van zware en langdurige regenbuien. Het KNMI heeft berekend dat de hoeveelheid neerslag de afgelopen zestig jaar met negen procent is gestegen. Het is niet vaker gaan regenen, maar wel harder en er valt meer regen in korte tijd. Deze extreme regenbuien kunnen behoorlijk wat overlast veroorzaken. De gemeente probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen. Ook u kunt maatregelen treffen om wateroverlast in uw woning te voorkomen.

Verharding

Leg zo weinig mogelijk tegels in uw tuin en zorg voor voldoende planten. Hoe meer groen, hoe beter het water weg kan zakken in de tuin. Waterdoorlatende verharding is een goed alternatief, denk aan grind, schelpen, boomschors of grasbetontegels.

Groen dak

Een groen dak houdt zestig tot tachtig procent meer water vast dan een bitumen dak. Met een groen dak verkleint u de kans op wateroverlast op uw eigen perceel en in uw directe omgeving. Heeft u belangstelling voor een groen dak en de subsidiemogelijkheden, kijk dan op www.houten.nl/groendak voor meer informatie.

Plaatsen van ontlastput

Plaats een ontlastput op elke regenpijp, dit zorgt ervoor dat het regenwater uit de regenpijp over het maaiveld wegloopt als de binnenriolering het water niet kan verwerken. Bijvoorbeeld bij verstopping, overbelasting van de binnenriolering of bij overbelasting van het openbare riool. Informatie over een ontlastputje en hoe u dit zelf kunt plaatsen, kunt u vinden op www.houten.nl/riool.

Afkoppelen van regenwater op eigen terrein

Naast afvalwater komt er ook veel regenwater in het riool. Dat is zonde, want schoon regenwater hoeft niet gezuiverd te worden. Wanneer u uw regenpijp van het riool afhaalt, draagt u bij aan een schonere leefomgeving en een beter milieu. Ook voorkomt u dat de grond in uw eigen tuin verdroogt. En u vermindert het risico op wateroverlast in uw woonomgeving. Door af te koppelen speelt u in op de klimaatsveranderingen waarbij de duur en hevigheid van regenbuien in de toekomst toenemen.

Op onze website kunt u informatie vinden hoe u zelf uw regenpijp van het riool af kunt halen en over de subsidiemogelijkheden die daarvoor beschikbaar zijn.

Vragen?

Neem contact op met de heer B. van Vulpen via (030) 63 92 611.