Eneco: 'Dit jaar geen verlaging tarieven stadsverwarming'

Samen met twaalf andere gemeenten ondertekende Houten eind februari een brandbrief aan Eneco over de hoge tarieven voor stadsverwarming. In gemeente Houten zijn binnen de Vijfwal 3.800 huishoudens aangesloten op het warmtenet van Eneco. Op 21 april vond een gesprek plaats tussen de gemeenten en Eneco, waarin de energieleverancier uitlegde waarom de tarieven voor stadsverwarming hoog zijn en waarom er dit jaar geen verlaging zal komen.

Tarieven

Naar aanleiding van het gesprek heeft Eneco de betrokken gemeenten een brief gestuurd waarin een toelichting wordt gegeven over de totstandkoming van de huidige tarieven. Kort samengevat meldt Eneco: ’De ACM stelt in november/december haar GJ-tarief vast. In die periode koopt Eneco gas in voor de stadsverwarming. Daarmee ligt de gasprijs voor het hele volgende jaar vast. Daarom passen wij onze warmtetarieven niet tussentijds aan.’

Wethouder Paul van Ruitenbeek: ‘Wij zijn teleurgesteld dat Eneco de tarieven niet verlaagt. Een deel van onze inwoners die aangesloten zijn op het warmtenet, ervaart - ondanks het prijsplafond - financiële problemen. Het enige lichtpuntje is dat Eneco verwacht dat de warmtetarieven voor 2024 lager zullen zijn, omdat op dit moment de gasprijzen ook lager zijn dan vorig jaar.’

Eneco heeft aangegeven klanten met financiële zorgen te willen helpen door middel van een ‘warm’ incassobeleid, het inzetten van energiecoaches om het energieverbruik te verminderen en door het ondersteunen van initiatieven zoals Geldfit en het Noodfonds Energie.

Paul van Ruitenbeek voegt toe: ’Eneco geeft aan een belangrijke rol te willen spelen in de warmtetransitie, maar door hoge warmtetarieven kan het draagvlak voor het warmtenet dalen. Dat is juist niet wat we willen. We zijn namelijk ook in gesprek met Eneco over de verduurzaming van het warmtenet. Het betrekken van onze inwoners bij alles wat rond het warmtenet speelt, vinden wij belangrijk.’

Zie ook de brief aan de gemeenteraad over dit onderwerp en de schriftelijke reactie van Eneco aan de colleges van burgemeester en wethouders van de dertien betrokken gemeenten.