Energiebesparende maatregelen voor inwoners met laag besteedbaar inkomen

De gemeente gaat inwoners met een laag besteedbaar inkomen (120% van het minimum) ondersteunen met maatregelen om energie te besparen, zodat de energiekosten dalen.

Energiebespaarcoaches

Een van die maatregelen is het ondersteunen van EnergieRijk Houten bij hun inzet van energiebespaarcoaches. Hierdoor kunnen zij op korte termijn meer inwoners met een laag besteedbaar inkomen bezoeken. De coaches geven tips en voeren kleine energiemaatregelen uit bij inwoners thuis, zoals het aanbrengen van radiatorfolie of tochtstrips. Inwoners kunnen zich aanmelden via www.energierijkhouten.nl/energievooriedereen. Het bezoek van de energiebespaarcoach is gratis.

Project witgoed i.s.m. Stichting Urgente Noden Lekstroom

Een ander project is het aanbieden van energiezuinig witgoed aan inwoners in acute financiële nood van wie bijvoorbeeld de wasmachine of koelkast kapot is gegaan. Het gaat om inwoners die niet (meer) voor andere overheidsregelingen in aanmerking komen en geen energiezuinig witgoed kunnen betalen. Dit project loopt via de Stichting Urgente Noden (SUN) Lekstroom. Alleen betrokken maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), de Voedselbank en ‘van Houten&co’ kunnen inwoners bij SUN Lekstroom hiervoor aanmelden. Voor meer informatie mail naar: info@sunlekstroom.nl.

De keuze voor deze projecten is tot stand gekomen in overleg met lokale maatschappelijke organisaties. Daarnaast werkt de gemeente nog andere acties uit op het gebied van energie besparen. Zodra daar meer over bekend is, melden we dat op www.houten.nl/geldzorgen, sociale media en op de gemeentepagina in Houtens Nieuws.