Energieneutraal Houten in zicht, maar meer groene stroom nodig

Een groep van honderd inwoners van gemeente Houten heeft elf adviezen gemaakt over hoe de gemeente in 2040 energieneutraal kan worden. De adviezen komen een eind in de goede richting, maar er is nog wel meer duurzame stroom nodig.

Eerste fase afgerond

De eerste fase van Burgerberaad Energie 2040 is klaar. De vraag aan het burgerberaad was: Hoe maken we gemeente Houten energieneutraal in 2040? Daar heeft het burgerberaad elf adviezen over gegeven. Bekijk de adviezen en filmpjes over het burgerberaad op www.houten.nl/burgerberaad.

Meer stroom nodig

De adviezen over warmte en besparing leveren heel veel op. Dat helpt enorm om energieneutraal te worden. De adviezen over opwekken van duurzame stroom halen de hoeveelheid stroom die er in 2040 nodig is helaas niet. Er is voor energieneutraal nog 70 GWh per jaar extra groene stroom nodig. Dat is zoveel stroom als 70 hectare (140 voetbalvelden) zonnevelden in een jaar opwekken of een windpark zo groot als Goyerbrug of 220.000 zonnepanelen op daken.

Werkgroep werkt adviezen uit

Vijfentwintig leden van het burgerberaad gaan de adviezen uitwerken in plannen. Die plannen moeten Houten in 2040 energieneutraal maken. Als dat niet het geval is, zijn er extra adviezen van het burgerberaad nodig over het maken van stroom.