Extra bewonersbijeenkomst Woonvisie

Op maandag 6 september aanstaande organiseert de gemeente van 19.30 tot 21.00 uur een extra online bewonersbijeenkomst voor uw inbreng voor de Woonvisie. Tijdens deze bijeenkomst neemt de gemeente u kort mee door de inhoud van de conceptvisie, maar zijn ze vooral op zoek naar uw ideeën, suggesties en inbreng op de thema’s: wonen en ouderen, wonen en starters en wonen en gezinnen.

De animo voor met name de online bijeenkomst op 31 augustus was zó groot, dat de gemeente besloten heeft een extra bijeenkomst te organiseren. Aanmelden voor deze extra bijeenkomst kan via www.houten.nl/aanmeldenwoonvisie.

Mocht het niet gelukt zijn of lukken om bij één van de bijeenkomsten aan te sluiten, dan zijn er nog twee manieren/momenten waarop u kunt participeren:

  1. Rondom de periode van de bijeenkomsten zal de gemeente Houten op houtenpraatmee.nl een aantal vragen/stellingen posten die ook tijdens de bijeenkomsten aan de orde komen. Op deze manier kunt u ook uw inbreng delen. 
  2. Medio september wordt de Woonvisie opgesteld voor inspraak. Deze inspraakprocedure zal via de reguliere media en via houtenpraatmee.nl bekendgemaakt worden.
Naar overzicht