Extraatje voor chronisch zieken en gehandicapten 2022

Elk jaar reserveert gemeente Houten een bedrag om chronisch zieke en gehandicapte inwoners tegemoet te komen in hun hoge zorgkosten. WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) regelt dit voor ons. U kunt tot 1 juli 2023 een aanvraag doen.

Wat is de Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2022?

Dit is een bedrag van maximaal € 300. Dit geld kunt u uitgeven zoals u dat wilt. Het precieze bedrag stelt de gemeente Houten vast nadat alle aanvragen binnen zijn. Het budget wordt namelijk verdeeld over alle mensen die in aanmerking komen.

Voorwaarden om deze tegemoetkoming te krijgen

Om dit extraatje te ontvangen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op www.wil-lekstroom.nl/extras/extras-houten vindt u meer informatie.

Hoe vraagt u deze tegemoetkoming aan?

Ga naar de website van WIL: www.wil-lekstroom.nl/extras/extras-houten. Daar vindt u het aanvraagformulier en wat u moet invullen en inleveren. Lever uw complete aanvraag vóór 1 juli 2023 in (digitaal). WIL betaalt de tegemoetkoming vóór 31 oktober 2023 uit.

Hulp bij uw aanvraag

Een aanvraag indienen is soms best ingewikkeld. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Kom dan naar het Infospreekuur. Er is elke woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur en vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur een inloopspreekuur in het gemeentehuis van Houten. Hier wordt u gratis en onafhankelijk geholpen. Een afspraak maken is niet nodig.  

Voor vragen kunt u terecht bij WIL