Gaat u met de trein? Zet uw fiets in het transferium

Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest over het grote aantal fietsen op Castellum. Oorzaak van de overlast: er staan meer fietsen dan er fietsparkeerplekken zijn. Gelukkig is er in het fietstransferium meer dan voldoende ruimte voor uw fiets.

Forenzen en scholieren stallen fiets buiten

Onderzoek door een verkeerskundig bureau heeft aangetoond dat een groot deel van de mensen die hun fiets op het plein zet, rechtstreeks naar station Houten Castellum loopt. De fietsparkeerplekken op het plein worden vroeg in de ochtend dus vooral door treinreizigers - forenzen en scholieren die naar hun werk of school gaan - bezet. Hierdoor is er later op de dag geen stallingsruimte meer voor mensen die hun boodschappen komen doen.

Gratis en overdekt fietstransferium

De afgelopen weken hebben medewerkers van de gemeente Houten scholieren en forenzen er op gewezen dat ze hun fiets gratis in het overdekte fietstransferium kunnen stallen. Daar is voldoende ruimte en dat zorgt ervoor dat er voldoende fietsparkeerplekken overblijven voor inwoners die boodschappen doen in Castellum.

Verbeteren van fietsparkeervoorzieningen

De gemeente werkt samen met stallingbeheerder U-Stal aan het steeds weer verbeteren van de fietsparkeervoorzieningen. De weesfietsen in de transferia zijn onlangs verwijderd door U-Stal. Dit waren 73 fietsen in Castellum en 414 in het centrum. De gemeente gaat begin december de weesfietsen in de openbare ruimte afvoeren. Ook is er een plan in voorbereiding voor herinrichting van het plein met meer groen en betere fietsparkeervoorzieningen. Om het plein gezellig te maken en te houden is ieders medewerking nodig. Dus: gaat u met de trein? Zet uw fiets in het transferium! Bedankt voor uw medewerking.