Gemeente voert zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding in

De gemeente Houten staat voor een grote uitdaging om 4.750 woningen te bouwen tot 2040. Een deel van deze woningen valt in de categorie betaalbare koop. Voor betaalbare nieuwbouw koopwoningen en woningen toegevoegd door transformaties (denk aan omgebouwde kantoorpanden) geldt zelfbewoningsplicht en in uitzonderlijke gevallen een anti- speculatiebeding. Betaalbare koopwoningen zijn woningen onder de €355.000. Zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding wordt ingevoerd voor een periode van vijf jaar.

Waarom zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding?

De druk op de woningmarkt in Houten is groot. Er is veel vraag naar betaalbare koopwoningen. Daarom gaat de gemeente Houten ook veel betaalbare koopwoningen bouwen. Deze woningen zijn bedoeld om zelf in te gaan wonen. Dat houdt in dat nieuwe koopwoningen niet mogen worden verhuurd of worden doorverkocht.

Zelfbewoning gaat gelden voor alle nieuwe betaalbare koopwoningen.  Dat is niet zo voor het anti-speculatiebeding. Dit wordt alleen toegepast bij verkoop van gemeentelijke grond, die is bestemd voor de bouw van betaalbare koopwoningen en dan nog alleen als de grond onder de marktprijs wordt verkocht. Daarom is anti-speculatie altijd maatwerk

Zijn er dan geen uitzonderingen mogelijk?  

Er zijn uitzonderingen op de regels voor zelfbewoningsplicht. Het gaat dan met name om bewoning door familieleden in eerste lijn, relatiebeëindiging, ernstige gezondheidsproblemen en verlies van werk.

Wat gebeurt er bij overtreding van de regels voor zelfbewoningsplicht? 

Als een koper de woning binnen vijf jaar verkoopt zonder toestemming van de gemeente betaalt de koper een boete van €50.000. Als een ontwikkelende partij die de woningen verkoopt de beleidsregels niet opneemt, krijgt hij een boete van €100.000 per woning.

 

Lees de beleidsregels zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding bij (nieuw)bouw betaalbare koopwoningen op overheid.nl