Gemeenteraad stemt in met adviezen Burgerberaad Energie

De gemeenteraad nam alle 10 adviezen van de Routekaart Burgerberaad Energie 2040 over. Hiermee wordt Houten in 2040 voor 85% energieneutraal. Hoe behalen we de 100%? Door eerst extra voorstellen aan de raad te doen gericht op het verminderen en het veranderen van het energiegebruik van ondernemers. Deze opdracht gaf de raad aan het college van B&W.

Aangenomen adviezen Burgerberaad Energie

Eén van de adviezen is het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen boven fruitbomen. Hiermee kan een heleboel stroom worden opgewekt en wordt de ambitie Energieneutraal 2040 voor veertig procent ingevuld. Of dit haalbaar is, gaat de gemeente verder onderzoeken. De overige negen adviezen richten zich met name op communicatie, gedrag en besparing. De komende jaren wekken we in Houten al voor 45 procent duurzame energie op door het geplande windpark Goyerbrug, drie zonnevelden waarvoor een vergunning is verleend, een aantal grote zonnedaken op bedrijfsgebouwen, het bestaande windpark Houten en al drie gerealiseerde zonneparken. Meer informatie over het burgerberaad staat op houten.nl/burgerberaad.

Extra voorstellen voor 100 procent energieneutraal

Met de adviezen van het burgerberaad en de geplande duurzame opwekking wordt Houten voor 85 procent energieneutraal. Voor de resterende 15 procent gaf het college opdracht om extra voorstellen te doen die eerst inzetten op het verminderen en/of het veranderen van het energiegebruik van ondernemers. Indien dit te weinig oplevert, komt het college met aanvullende voorstellen. Bij de nieuwe voorstellen betrekt de gemeente deelnemers van het burgerberaad, jongeren, bedrijven en organisaties van de Energietafel.

Besluit gemeenteraad in nieuw energieplan 2040

De gemeente stelt de komende maanden een nieuw energieplan op met acties en regels waarmee Houten in 2040 energieneutraal wordt. De adviezen van de Routekaart Burgerberaad Energieneutraal 2040 worden hierin opgenomen samen met de extra voorstellen van het college van B en W. In 2025 wordt het nieuwe Energieplan vastgesteld met acties en doelen om tot 2030 aan te werken.

Duurzaam Houten

Op zoek naar tips om bewuster met energie om te gaan energie te besparen? Bekijk dan het platform Duurzaam Houten. Daar staan veel tips: van energie besparen tot recyclen.