e

Gemeenteraad stemt in met uitgangspunten plan Essenkade 2

Op 10 mei 2022 is een belangrijke stap gezet in het plan voor tijdelijke huisvesting van vluchtelingen, maatschappelijke organisaties en spoedzoekers op Essenkade 2. De gemeenteraad stemde unaniem in met een gewijzigd voorstel dat het college van burgemeester en wethouders verder gaat uitwerken. Dat gebeurt samen met de omgeving en andere betrokkenen.  

Belangrijkste uitkomsten debat  

Het besluit van de raad gaat over een ander tijdelijk gebruik van de locatie Essenkade 2, vroeger de plek van het Utrechts Nieuwsblad. Voor een periode van 15 jaar kan deze plek ruimte bieden aan:   
-woonunits voor maximaal 100 vluchtelingen op het parkeerterrein; 
-huisvesting aan maatschappelijke organisaties (Voedselbank, KrachtFabriek, Doorgeefluik) in het bestaande gebouw; 
-woonunits voor ongeveer 150 mensen (Houtense spoedzoekers, statushouders, jongeren, arbeidsmigranten) op het parkeerterrein. 

Met het besluit geeft het gemeentebestuur aan werk te willen maken van de enorme behoefte aan woningen voor Houtenaren en opvangplekken voor vluchtelingen. Het plan biedt ook een oplossing voor langjarige huisvesting van een aantal maatschappelijke organisaties. Zij zitten nu op plekken die plaats gaan maken voor woningbouw.   

Verder wil de gemeenteraad met het COA (Centraal Orgaan voor opvang Asielzoekers) afspreken om alleen 100 vluchtelingen met een grote kans op een verblijfsvergunning op te nemen. Daarnaast hadden de raadsleden goed oog voor de zorgen en wensen van omwonenden en omliggende bedrijven. In de uitwerking is het belangrijk om de omgeving goed te betrekken. Het inzetten van een klankbordgroep bij de verdere uitwerking is door de raad omarmd.  

Vervolg  

Nu de gemeenteraad positief heeft besloten, kan het college verder met het uitwerken van het plan. Een van de onderdelen is een participatieaanpak. Hierin komt te staan hoe we inwoners, ondernemers en organisaties willen betrekken. Uiteraard nemen we hierbij alle inbreng van de afgelopen weken mee.  

Meer informatie 

Wilt u weten wat er gezegd en besloten is over de Essenkade 2? Het raadsdebat is terug te kijken via Vergadering Gemeenteraad 10-05-2022 Gemeente Houten (notubiz.nl) Het besluit, de moties en amendementen vindt u hier.  

Heeft u nog vragen? Of wilt u uw zorgen of idee├źn om het plan beter te maken kwijt? Neemt u dan contact op met Bertus Krooder, projectleider Essenkade, via (030) 63 92 611. Of kijk op de webpagina over Essenkade 2 op www.houten.nl/essenkade2.