Houten Hub: Gemeenteraad geeft groen licht voor uitwerking van de plannen

De gemeenteraad heeft gisteravond, 13 juni, ingestemd met het voorstel om het weiland in Houten Oost aan te wijzen voor tijdelijke huisvesting. Het plan Houten Hub biedt onderdak aan 150 voornamelijk Houtense woningzoekenden, 175 statushouders en kansrijke asielzoekers en drie maatschappelijke organisaties. Het college van B&W gaat het voorstel uitwerken naar een definitief plan. Voor de bebouwing is ook nog een ontheffing van de provincie Utrecht nodig. De Spreidingswet vraagt in totaal om huisvesting van 344 asielzoekers. Het college krijgt ook de opdracht om uiterlijk 1 november in Houten met een plan te komen om invulling te geven aan de huisvesting voor de overige 169 asielzoekers.  

Na de zomer samen plannen uitwerken

Wethouder Daan Vermeulen: “Met dit besluit zetten we een belangrijke stap in het realiseren van betaalbare woningen voor een grote groep woningzoekenden. We vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de wettelijke taak om statushouders en asielzoekers op te vangen. Bovendien creëren we met de herhuisvesting van drie maatschappelijke organisaties ook op hun oude locaties ruimte voor woningen. Want woningen moeten er komen. Het is geen gemakkelijk besluit geweest, maar ik vertrouw op de kracht van alle Houtenaren om deze plannen samen verder uit te werken. De komende tijd zal het college alle afwegingen zorgvuldig nemen en zowel de zorgen als de ideeën mee laten wegen bij de uitwerking van het plan. Hierover gaan we uiteraard in gesprek met betrokkenen.” 

Houten Hub is haalbaar en stimuleert verbinding 

De komst van Houten Hub is het antwoord op een aantal grote en ingewikkelde vraagstukken waar de gemeente Houten voor staat. Het project draagt bij aan het oplossen van het grote tekort aan betaalbare woningen en aan de verplichte opvang van asielzoekers en statushouders volgens de geldende Spreidingswet. Bovendien krijgen drie maatschappelijke organisaties -Voedselbank, DoorGeefLuik en KrachtFabriek- een nieuw onderkomen en zullen hun oude locaties beschikbaar komen voor woningbouw. In de Houten Hub komen wonen, werken, integreren en ondersteuning van verschillende doelgroepen samen. De lokale maatschappelijke organisaties spelen in het plan een essentiële rol in de verbinding van bewoners met de rest van Houten.  

Verschillende deelplannen geven invulling aan alle kansen en zorgen  

De gemeenteraad geeft het college van B&W de opdracht om het voorstel uit te werken in deelplannen. De inbreng vanuit de verkennende participatiefase wordt samen met inwoners en organisaties uitgewerkt in een aantal thema's: 

-Een verkeersplan, dat een kans biedt om de nu reeds ervaren knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid in het gebied te verbeteren;  
-Een communityplan voor goed contact tussen bewoners, omwonenden en inwoners van Houten zodat Houten Hub een onderdeel wordt van de Houtense samenleving;  
-Een inrichtingsplan waarbij de locatie wordt ingericht volgens het Houtens DNA;  
-Een veiligheidsplan, zodat iedereen die er woont of in de nabijheid woont, werkt of sport zich veilig voelt.   

Behandeling van moties en amendementen 

Tijdens de avond werden diverse moties en amendementen besproken waaruit bleek dat de gemeenteraad oog heeft voor de zorgen en suggesties van de inwoners. De raad roept op om de uitwerking van de deelplannen samen met inwoners en organisaties te doen. De motie waarin gevraagd werd om een buurtraad op te zetten ten behoeve van het herstel en behoud van vertrouwen bij de realisatie van Houten Hub werd unaniem aangenomen. Verder riep de raad het college op om met de Houtense samenleving in gesprek te gaan over de opvang van vluchtelingen.  

Hoe nu verder?

Om Houten Hub verder te brengen worden verschillende deelplannen ontwikkeld. Na de zomer worden inwoners, organisaties en instellingen betrokken bij de uitwerking van de deelplannen. 

Blijf op de hoogte

Meer informatie vindt u op de projectwebsite www.houten.nl//houtenhub en op houtenpraatmee.nl/houtenhub. Op deze pagina’s vindt u ook een link naar het raadsvoorstel.

Wilt u de ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom Houten Hub volgen? Abonneer u op de digitale nieuwsbrief via www.houten.nl/nieuwsbrief.

De raadsvergadering kunt u terugkijken via deze link.