Houten krijgt 7,5 miljoen van Rijk voor versnelling woningbouw

Gemeente Houten krijgt een subsidie van 7,5 miljoen euro van het Rijk voor versnelling van woningbouw door verbeteren van bereikbaarheid. De subsidie gaat naar betere fietspaden, openbaar vervoer en andere duurzame vormen van vervoer rondom woningbouwprojecten. Het geld is bedoeld voor het gebied Centrum, Molenzoom en de Koppeling.  

Nationaal heeft de regering 7,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de bereikbaarheid van woningbouwlocaties in heel Nederland. Houten heeft samen met andere Utrechtse gemeenten een aanvraag gedaan, die nu ook is toegekend. 

Het college van burgemeester en wethouders is erg blij met de subsidie van het Rijk. Wethouder Rosa Molenaar van wonen: “Het college pakt de bouwopgave op met de hoogst mogelijke prioriteit en de subsidie van het rijk zorgt voor versnelling van deze grote opgave”. 

Wethouder Wouter van den Berg van mobiliteit geeft aan: “Dankzij deze subsidie kunnen we extra maatregelen nemen voor beter verkeer en vervoer in Houten. Hier hebben zowel onze huidige als onze toekomstige bewoners profijt van.” 

Grote bouwopgave 

De woningnood is hoog in Houten. We werken aan de realisatie van woningen voor jongeren en starters, senioren, jonge gezinnen en inwoners met extra zorgbehoeften. We zorgen ervoor dat deze woningen passen bij het dorpse karakter van Houten en het Houtens DNA. Zowel sociale huur- als betaalbare koopwoningen, volgens de verdeling in Woonvisie 2021-2030, gaan gebouwd worden. De opdracht uit de Woonvisie 2021-2030 is om 4.750 extra woningen te realiseren tot aan 2040. 

Bereikbare woningen

Goede bereikbaarheid van woningen is een belangrijke voorwaarde om er fijn te kunnen wonen, leven en werken. De investeringen van het Rijk gaan bijvoorbeeld over aanpassingen aan fietsroutes, het stimuleren van deelmobiliteit en aanpassingen rond (bus)stations. Het CMK-gebied in Houten (Centrum, Molenzoom en Koppeling) is nu erg gericht op autobereikbaarheid. Nieuwe woningbouw vraagt om aanvullende mobiliteitsmaatregelen. In deze gebieden moet net als in de bestaande wijken ingezet worden op het stimuleren van lopen, fietsen, deelmobiliteit en openbaar vervoer.