Visie cultureel erfgoed: Houten versterkt historie

Op 24 januari 2023 heeft de gemeenteraad van Houten unaniem ingestemd met de nieuwe visie cultureel erfgoed (pdf, 3 MB). Hiermee kan de gemeente een inhaalslag maken zodat ons cultureel erfgoed de aandacht krijgt die het verdient. Deze nieuwe visie vervangt de visie uit 2004. Met de nieuwe visie zorgen wij er eerst voor dat de basis op orde komt zodat de gemeente Houten aan haar wettelijke taken voldoet. In de vastgestelde visie wordt richting gegeven hoe zij de basis op orde krijgen en aan de manier waarop de gemeente Houten in de toekomst wil omgaan met haar cultureel erfgoed. Dit is een belangrijke stap voorwaarts.

Erfgoed is van ons allemaal

Bij het tot stand komen van deze visie is samengewerkt met veel verschillende Houtenaren die op een of andere manier betrokken zijn bij ons cultureel erfgoed. Daarnaast is input verzameld van veel Houtenaren waarbij is geïnventariseerd wat zij belangrijk vinden als het gaat om het ervaren van cultureel erfgoed.

Bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat er te weinig aandacht is geweest voor ons cultureel erfgoed. Dat is niet goed en willen wij herstellen. Het vaststellen van deze visie biedt mogelijkheden voor een inhaalslag. In de visie is voorgesteld om de komende twee jaren de basis op orde te krijgen en vooral informatie te actualiseren en beschikbaar te maken voor het publiek. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het actualiseren en publiceren van een cultuurhistorische waardenkaart. Daarmee laten wij zien wat wij belangrijk vinden en willen behouden. Daarnaast worden enkele collegeambities gerealiseerd door onder andere een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van een Houtens museum. Ook komt geld beschikbaar in de vorm van een lening voor initiatieven op het gebied van het versterken van ons cultureel erfgoed.

De komende twee jaren zal vooral in het teken staan van het actualiseren van de informatie op het gebied van cultureel erfgoed. Naast dat de cultuurhistorische waardenkaart wordt geactualiseerd, zal het monumentenbestand opnieuw worden beoordeeld waarbij ook wordt gekeken welke monumenten aan de lijst moeten worden toegevoegd en zal een nieuwe impuls worden gegeven aan de educatie op het gebied van cultureel erfgoed aan leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs. Dit zijn allemaal projecten die belangrijk zijn voor onze identiteit als Houten en wij ook kunnen gebruiken bij de plannen voor nieuwe huizen in onze gemeente. Voordat deze taken werkelijk allemaal kunnen worden uitgevoerd, zal een nieuwe medewerker worden aangetrokken.

Wethouder Wouter van den Berg is er trots op dat deze visie zo is omarmt door de raad. Of zoals hij dat zelf aangeeft “Ik ben trots op de mooie Houtense geschiedenis. Met deze visie zetten we ons erfgoed steviger op de kaart. Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naartoe gaat.”

1