Hulp en opvang Oekraïense vluchtelingen

In de gemeente Houten worden op dit moment zo’n honderd vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Zij verblijven bij particulieren thuis en in het Van der Valkhotel. Vluchtelingen die zich bij oekraine@houten.nl melden krijgen binnen drie dagen een huisbezoek om te horen hoe het met ze gaat en om een goed beeld te krijgen van wat nodig is. Deze gesprekken worden gevoerd door vrijwilligers van de lokale welzijnsorganisatie vanHouten&co en het netwerk Houten voor Houten. Op basis van de gesprekken worden – waar nodig – verzoeken uitgezet naar andere organisaties, zoals de GGD en jeugdzorg, maatschappelijke initiatieven en vrijwilligers die zich bij oekraine@houten.nl hebben aangemeld.

Contactpersoon

Deze week worden door vanHouten&co en Houten voor Houten contactpersonen geworven. Deze contactpersonen wordt gevraagd om als vrijwilliger langere tijd één of meerdere Oekraïners te begeleiden en ondersteunen. Deze vaste contactpersoon helpt bij praktische zaken, om de weg te vinden in Houten en biedt een luisterend oor.

Dagbesteding en invulling vrije tijd

Diverse organisaties hebben aangegeven iets te willen doen op het gebied van dagbesteding en het invullen van vrije tijd van Oekraïense vluchtelingen. Zo hebben we het aanbod gekregen om accommodaties te gebruiken en om te helpen bij het organiseren van activiteiten. Er wordt nu een inventarisatie gemaakt van de mogelijke locaties, ondersteuning en faciliteiten. We hopen snel duidelijk te hebben waar de behoefte ligt en hoe dit verder georganiseerd kan worden.

Opvangplekken in lege gebouwen

De gemeente is op dit moment bezig met het snel beschikbaar krijgen van ruimte in lege gebouwen waar tijdelijke opvangplekken kunnen worden gemaakt. Als de mogelijkheden er zijn, willen we ook vrijwilligers vragen om met de inrichting te helpen.

Vragen?

Heeft u vragen over de hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne? Kijk voor meer informatie op www.houten.nl/oekraine. De informatie op die pagina wordt steeds aangevuld. Staat het antwoord dat u zoekt er niet bij? Mail uw vraag naar oekraine@houten.nl.