Iedereen telt mee in Houten – ervaringen en ideeën inclusie gevraagd

Lukt het jou om in Houten te zijn wie je bent? En om de dingen te doen die je graag wil?

In de gemeente Houten vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Niet voor niets is het motto van de Sociale Koers ‘Iedereen telt mee’. Dit meedoen noem je ‘inclusie’. Om iedereen volwaardig mee te kunnen laten doen, moeten er zo min mogelijk zichtbare en onzichtbare drempels zijn.
We horen graag van inwoners en organisaties wat er goed gaat in Houten én wat er beter kan. Dat leggen we vast in de Houtense Inclusie Agenda. Op basis van deze agenda gaan we in 2021 samen aan de slag om ervoor te zorgen dat iedereen nog beter zichzelf kan zijn in Houten.

Houtense Inclusie Agenda

Er gebeurt al veel goeds binnen de gemeente Houten. Het is belangrijk om dit goed te volgen en te kijken wat er nóg beter kan. Daarvoor maken we nu samen met inwoners en organisaties een inclusieagenda.

Eén belangrijke aanleiding om extra naar inclusie te kijken is het VN-Verdrag Handicap, dat in 2016 in Nederland is bekrachtigd. Hiermee worden de rechten van mensen met een beperking of chronische ziekte versterkt. Dit gaat bijvoorbeeld over fysieke en sociale toegankelijkheid, kunnen meedoen en eigen regie. Op het gebied van wonen, werk, onderwijs, vrije tijd, vervoer, gezondheid en welzijn. Ook gemeenten moeten hier hun steentje aan bijdragen. Daarnaast is in Houten ook het Regenboog stembusakkoord ondertekend door verschillende politieke partijen om de LHBTI-emancipatie te bevorderen.

In Houten kiezen we er daarom voor om een brede agenda op te stellen. Die richt zich op de inclusie van iedereen. We willen dat iedereen zich thuis voelt in Houten, ongeacht gender, seksuele voorkeur, beperking, geloofsovertuiging, afkomst, leeftijd of opleidingsniveau.

Zichtbare en onzichtbare drempels wegnemen

Om mee te kunnen doen moeten er zo min mogelijk zichtbare en onzichtbare drempels zijn. Bij het wegnemen van zichtbare drempels kun je bijvoorbeeld denken aan het rolstoeltoegankelijk maken van stemlokalen, scholen en sporthallen. Of aan het aanleggen van voldoende blindegeleidelijnen. En goed werkende liften in het theater, gemeentehuis en andere openbare gebouwen voor mensen die niet goed ter been zijn.

Maar juist ook onzichtbare drempels kunnen ervoor zorgen dat je niet goed mee kunt doen. Denk dan aan je niet welkom voelen in je buurt, omdat je niet wordt geaccepteerd om wie je bent. Of aan niet naar het toilet kunnen op school omdat je jezelf niet thuis voelt in de gescheiden man/vrouw toiletten. Of dat je geen dagbesteding of werk kunt vinden waarbij rekening gehouden wordt met wie jij bent. Of de website van het restaurant niet begrijpen, omdat de taal te moeilijk is.

Dit zijn allemaal voorbeelden van belemmeringen die je als inwoner kunt ervaren in het dagelijks leven.
Met de Houtense Inclusie Agenda maken we een overzicht van wat er al goed gaat en wat nog beter moet.

Ideeën en ervaringen

Heb je ervaringen of ideeën en wil je met ons meedenken?
Neem contact op met Reinier, Myrna of Esther via gemeentehuis@houten.nl of 030 - 63 92 611.
Er zijn verschillende manieren om mee te denken:

  • Je kunt je ideeën of ervaringen per mail aan ons toesturen.
  • Als je het prettig vindt, dan gaan we graag met je in gesprek.
  • We kunnen je een vragenlijst toesturen waarmee je (anoniem) jouw mening over Houten en inclusie kunt geven.

Vervolg

Als de Houtense Inclusie Agenda klaar is, gaan we samen aan de slag om de zichtbare en onzichtbare drempels weg te nemen. Ook daar kun je als inwoner bij helpen. Misschien kunnen we  niet alle aangedragen punten in één keer oplossen. En er komen in de toekomst misschien ook weer nieuwe aandachtspunten bij. Met deze eerste Houtense Inclusie Agenda zetten we een stap naar een inclusieve samenleving. Dit vraagt de komende jaren om constante aandacht en aanpassingen. En daar hebben we jou bij nodig. We zijn benieuwd naar alle ideeën en horen graag van je.

Naar overzicht