Informatieavond bewoners over wegverbreding en weginrichting Sterke Lekdijk

Op woensdag nodigen wij u uit voor de informatieavond van gemeente Houten op woensdag 6 september 2023. Op deze avond vertelt gemeente Houten over de plannen voor de inrichting en de verbreding van de weg op de Lekdijk. Het gaat hierbij om het stuk tussen het Fort Honswijk en de grens met Nieuwegein (A27).

Wat:               Informatiebijeenkomst veilige en bereikbare Lekdijk
Waar:            Sociaal-cultureel centrum De Wiese, De Wiese 2 in Schalkwijk
Wanneer:      6 september, 19.15-21.00 uur
Aanmelden:   Iedereen die eerder aanwezig is geweest bij informatieavonden, is persoonlijk
uitgenodigd. Wilt u langskomen, meld u dan aan via eilandvanschalkwijk@houten.nl.

Waarover informeren wij u?

De afgelopen tijd heeft de gemeente de plannen voor de inrichting en de verbreding van de weg uitgewerkt. Het gaat hierbij enerzijds om het deel tussen Nieuwegein en Honswijk waar delen van de weg worden verbreed en vervolgens opnieuw ingericht. Anderzijds gaat het ook om de weginrichting van de overige delen van de Lekdijk binnen de gemeente Houten.

De gemeenteraad van Houten heeft de plannen besproken. De plannen voor de weg op de Lekdijk zijn nu duidelijk. Op de informatieavond presenteren we deze plannen. We leggen ook uit wat we met de reacties op de eerdere plannen hebben gedaan.

Tijdens de avond is er volop ruimte voor vragen. De vragen die u ons vooraf toestuurt, komen zeker aan bod. Na de avond maakt de gemeente de plannen definitief.

De avond gaat alleen over weginrichting van de Lekdijk in Houten

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) gaat de Lekdijk versterken. Tegelijk gaan andere partijen met het gebied rondom de Lekdijk aan de slag. Gemeente Houten gaat het wegdeel van de Lekdijk dat in Houten ligt veiliger en beter bereikbaar maken. Over die plannen organiseren wij deze informatieavond. De avond gaat niet over de plannen van het waterschap, provincie Utrecht en de andere gemeenten met de Lekdijk.

Géén informatie over dijkversterking en andere plannen

Heeft u vragen over de dijkversterking of projecten van andere partijen? Dan is deze avond voor u niet interessant. Mail uw vragen over de dijkversterking naar sterkelekdijk@hdsr.nl of bel Willem Smink, omgevingsmanager van de dijkversterking, 06 82 14 82 24.

Programma

19.15-19.30 uur:      Inloop
19.30-20.15 uur:      Welkom en korte presentatie van gemeente Houten
20.15-21.00 uur:      Vragen over de plannen rondom de weg

Vragen

Heeft u vragen over de plannen van de gemeente? Kom dan 6 september naar De Wiese. Kunt u niet komen? Stuur dan alstublieft uw vragen naar eilandvanschalkwijk@houten.nl of bel Gerco Wicherson om uw vragen door te geven via (030) 63 92 611.