Integraal Veiligheidsprogramma Houten 2024-2027

De gemeenteraad heeft op 9 november 2023 het nieuwe Integraal Veiligheidsprogramma (IVP) Houten 2024-2027 unaniem aangenomen. Het IVP geeft de kaders voor het veiligheidsbeleid van de gemeente Houten.

In de komende vier jaar krijgt een aantal nieuwe veiligheidsthema’s – waaronder cybercrime en maatschappelijke stabiliteit – de prioriteit. Deze prioriteiten zijn bepaald op basis van de criminaliteitscijfers van de politie, belangrijke maatschappelijke trends en ontwikkelingen en  informatie van onze (veiligheids)partners zoals het Openbaar Ministerie, Sociaal Team Houten, Woonin, Houtense scholen en Veiligheidsregio Utrecht. Bij het opstellen van het IVP hebben we ook gebruikgemaakt van de uitkomsten van een veiligheidsonderzoek en gesprekken met jongeren en raadsleden.

Lees hier het programma (pdf, 10 MB)

Het IVP noemt de volgende prioriteiten:  

  1. Sociale Veiligheid - Behouden maatschappelijke stabiliteit
  2. Jeugd en Veiligheid - Effectievere aanpak jeugdoverlast
  3. Jeugd en Veiligheid - Voorkomen van jonge aanwas in de (drugs)criminaliteit 
  4. Fysieke Veiligheid – Verhogen brandveiligheid appartementencomplexen
  5. Georganiseerde ondermijnende criminaliteit – Tegengaan georganiseerde ondermijnende criminaliteit
  6. Digitale veiligheid, cybercrime – Verhogen alertheid en weerbaarheid inwoners en ondernemers

Een belangrijk punt waar de gemeente de komende jaren op inzet, is inwoners en ondernemers zich meer bewust te laten zijn van veiligheidsrisico’s. Ook blijven we wijzen op het belang van melden (bijvoorbeeld van overlast) en aangifte doen (bijvoorbeeld als u slachtoffer van een inbraak of een ander misdrijf bent geweest).