Interim-directie legt functie neer

Dinsdag 2 juli jl. heeft de interim-directie van de gemeentelijke organisatie -een week voor hun geplande vertrek- haar functie neergelegd.  

De afgelopen periode is er in het college en ook samen met directie en management, veelvuldig gesproken over de noodzaak om te komen tot verbeteringen in de ambtelijk-bestuurlijke samenwerking. De interim-directie concludeert dat zichtbare stappen ter verbetering van deze samenwerking vanuit het college te lang uitblijven. Het gaat hierbij vooral om de verwachtingen, de toon van de communicatie en omgangsvormen tussen wethouders en ambtenaren. Met het neerleggen van hun functie geven zij een duidelijk signaal af. 

Interpellatiedebat 

Het college is geschrokken van dit signaal en trekt het zich erg aan. Afgelopen donderdagavond heeft de burgemeester gesprekken gevoerd met fractievoorzitters in het seniorenconvent. Aanstaande dinsdag wordt er in de gemeenteraad een interpellatiedebat gehouden, waarin politieke afwegingen worden gemaakt. De ambtelijke organisatie zal dit proces afwachten. In het belang van de samenwerking tussen het college en de ambtelijke organisatie is het wenselijk vóór het zomerreces tot een oplossing te komen.  

Continuïteit gewaarborgd 

De continuïteit van de bedrijfsvoering van gemeente Houten blijft gewaarborgd. De loco-gemeentesecretaris heeft deze maand de dagelijkse leiding. De werving van een nieuwe directie was al afgerond. De nieuwe gemeentesecretaris Roelof van Netten start in augustus. De nieuwe directeur fysieke leefomgeving Judith Köbben begint in september. De nieuwe directeur bedrijfsvoering Richard Vrieling start maandag 8 juli.  

De komende tijd is er extra oog en zorg voor de medewerkers van de gemeente Houten.