Inwoners tevreden over Wmo en jeugdhulp

De gemeente Houten heeft in juni een cliƫntervaringsonderzoek laten uitvoeren onder inwoners die gebruikmaken van Wmo-voorzieningen en jeugdhulp. Het onderzoek gaat over het jaar 2020. In totaal 1.600 inwoners ontvingen een uitnodigingsbrief om deel te nemen aan het onderzoek. De respons bij het onderzoek Wmo was 46% en bij het onderzoek jeugd 20%.

Resultaten onderzoek

Inwoners zijn over het algemeen tevreden met de hulp en ondersteuning. Zeven op de tien inwoners met Wmo en jeugdhulp vinden dat ze snel geholpen zijn, de beslissing over de hulp samen met hen is genomen en dat de hulp/ondersteuning aansluit bij wat er nodig is. De kwaliteit van de Wmo-ondersteuning wordt gemiddeld beoordeeld met een 7,7. Jongeren geven gemiddeld een 7,3 en ouders een 7,4 voor de kwaliteit van de jeugdhulp. Verbeterpunten die worden genoemd zijn de wachttijden en onduidelijkheid over waar men terecht kan bij vragen.

Hartelijk dank!

Wij willen iedereen die meegewerkt heeft aan dit onderzoek hartelijk bedanken. Dankzij deze inbreng krijgen wij een goed beeld van wat er leeft en speelt en kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren.

Meer weten?

De uitkomsten van het cliƫntervaringsonderzoek zijn te vinden op www.houten.nl/onderzoekencijfers.

Naar overzicht