Inwonerstevredenheid over Wmo en jeugdhulp

De gemeente Houten heeft in mei een cliëntervaringsonderzoek laten uitvoeren onder inwoners die gebruikmaken van Wmo-voorzieningen en jeugdhulp. Het onderzoek gaat over het jaar 2022. De vragenlijst is uitgezet met behulp van Ervaringwijzer, een online webapplicatie om cliënttevredenheid te meten. Cliënten Wmo kregen ook een papieren versie meegestuurd. De respons bij het onderzoek Wmo was 45%. De respons bij het onderzoek jeugd is iets lager: 23% van de jongeren (12 t/m 15 jaar) en 13% van de ouders vulden de vragenlijst in. 

Resultaten onderzoek

Inwoners zijn over het algemeen tevreden met de hulp en ondersteuning. Ruim acht op de tien inwoners met Wmo en jeugdhulp vinden dat de beslissing over de hulp samen met hen is genomen. Ruim zeven op de tien inwoners vinden dat de hulp/ondersteuning aansluit bij wat er nodig is. De kwaliteit van de Wmo-ondersteuning wordt gemiddeld beoordeeld met een 7,7. Dit was vorig jaar: 7,3. Jongeren geven gemiddeld een 7,4 en ouders een 7,5 voor de kwaliteit van de jeugdhulp.

Verbeterpunten bij de Wmo en jeugdhulp zijn met name de wachttijden om tot de Wmo-ondersteuning en jeugdhulp te komen en de samenwerking tussen de verschillende partijen. Bij de jeugdhulp wordt ook de informatievoorziening genoemd. Ouders geven aan dat de route naar de jeugdhulp onduidelijk is en de informatie over het verloop van het proces verbeterd kan worden.

Hartelijk dank!

Wij willen iedereen die meegewerkt heeft aan dit onderzoek hartelijk bedanken. Dankzij deze inbreng krijgen wij een goed beeld van wat er leeft en speelt en kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Meer weten?

De uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek zijn te vinden op: www.houten.nl/onderzoekencijfers.