Judith Köbben benoemd als directeur Fysieke Leefomgeving gemeente Houten

Het college van burgemeester en wethouders heeft Judith Köbben-Stoppelenburg (56) benoemd tot directeur Fysieke Leefomgeving van de gemeente Houten. Het dienstverband gaat per 1 september aanstaande in. De vacature werd opengesteld na een periode van interimmanagement.

Mevrouw Köbben heeft haar werkervaring opgedaan in de woningcorporatiesector (volkshuisvesting) en in verschillende interimfuncties binnen gemeenten. De laatste acht jaar is zij werkzaam geweest voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. Eerst als senior projectmanager gebiedsontwikkeling Stadsontwikkeling en de laatste zes jaar als afdelingshoofd Stadsontwikkeling waar zij de opdracht kreeg om het team Programma’s en Projecten te vormen en stevig te positioneren binnen de organisatie.

Ruimtelijke vraagstukken

Als directeur Fysieke Leefomgeving draagt zij de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke vraagstukken in de gemeente Houten. De komende jaren ligt er een grote, complexe bouwopdracht en een belangrijke opgave op het vlak van energietransitie.

Als directeur stuurt zij lijn- en programmamanagers aan en projecten binnen het ruimtelijk domein, met specifieke aandacht voor de programma’s Bouwen voor Houten, Duurzaamheid en de implementatie van kerninstrumenten binnen de Omgevingswet. De nationale opgave voor ruimtelijke transitie in landelijk gebied is ook relevant voor Houten, wat resulteert in diverse vraagstukken binnen het project Bouwstenen Landelijk Gebied Houten

Judith Köbben is inhoudelijk stevig in haar adviseursrol naar het bestuur en als manager binnen het ruimtelijk domein, waarbij zij een duidelijke koers vaart. Met haar benoeming krijgt het vernieuwde directieteam voor de komende jaren verder gestalte.