Kansrijke Start Houten

Twintig medische en zorgorganisaties en gemeente Houten hebben op donderdag 14 oktober de intentieovereenkomst Kansrijke Start Houten ondertekend. Met de ondertekening geven de organisaties aan zich te gaan inzetten om alle kinderen uit Houten een kansrijke start te geven.

Elk kind een goede start

De eerste 1.000 levensdagen van een baby zijn cruciaal voor de ontwikkeling van het kind. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte is een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd. Alle kinderen in Houten verdienen een kansrijke start.

Gelukkig gaat het met de meeste baby’s goed, maar sommigen hebben een valse start. Vroeggeboorte en laag geboortegewicht kunnen een achterstand geven, maar ook de leefomgeving. Stress, rook, slechte voeding, mishandeling en andere factoren hebben een negatieve invloed op de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling.

Een gezonde start is een opgave van ouder(s)/opvoeder(s), samenleving, professionals en de gemeente.

Een coalitie uit de medische en sociale zorg

Met Kansrijke Start Houten verklaren twintig organisaties zich gezamenlijk in te zetten om kinderen een gezonde, kansrijke start te geven. In deze coalitie zijn de medische en sociale sector goed vertegenwoordigd. De coalitie bestaat uit geboortezorg, kraamzorg, huisartsenzorg, jeugdgezondheidszorg tot aan de volwassenzorg (Wmo, werk en inkomen), het sociaal team en het welzijnswerk.

“Een heel mooi resultaat dat zoveel partners zich hiervoor inzetten. De samenwerking is van groot belang. Het voorkomt versnippering. De ondersteuning en hulp kan beter worden afgestemd op de situatie waarin het kind en de ouders of opvoeders zich bevinden”, aldus wethouder Overweg. “Opvoeden is een moeilijke taak. Zeker als de thuissituatie of iemands fysieke of mentale situatie ook niet optimaal is. Dan is het nog lastiger, maar in Houten sta je er niet alleen voor.”

Actieplan Kansrijke Start

De intentieovereenkomst is de eerste stap van samenwerking. De komende periode gaan de partners uitwerken hoe de samenwerking vormgegeven gaat worden. Andere organisaties die zich willen aansluiten bij de coalitie kunnen contact opnemen met Wendy Vlijter via wendy.vlijter@houten.nl.

 

Kansrijke start Houten is ondertekend door: Gemeente Houten, GGD-Utrecht, Verloskundigenpraktijk Het Wonder, StiefacademieNederland.nl, Handje Helpen, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Stichting Kindercentra Kind & Co, Verloskundigenpraktijk De geboortezaak, Kinderopvang Kiekeboe, Buurtgezinnen, Zwamabayo, Timon, Zorg in Houten, Kraamzorg Family, Siriz, Kids Lodge, Sien, Bibliotheek Lek & IJssel, Diëtisten Midden Nederland, vanHouten&Co en Moedercafé Houten.

Naar overzicht