Kennismaking met lokale besturen politieke partijen

In maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. De voorbereidingen daarvoor komen inmiddels al op gang. Burgemeester Gilbert Isabella en griffier Charlotte Visser nodigen de lokale besturen van bestaande en nieuw op te richten politieke partijen van harte uit voor een gesprek op donderdag 15 juli van 19.00 tot 20.00 uur in de raadzaal.

De bijeenkomst staat in het teken van een (nadere) kennismaking met elkaar. Daarnaast willen wij de besturen meenemen in het proces dat voorafgaat aan de verkiezingen. Denk daarbij aan het opstellen van de
kandidatenlijsten.

De tijd tot de verkiezingen is uitdagend. Fijn om elkaar te kennen en samen uit te zoeken waar kansen voor samenwerking liggen.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar griffie@houten.nl. Daar kunt u ook vragen kwijt die u op 15 juli zou willen stellen.

Naar overzicht