Kromme Rijnstreek gaat op zoek naar globale plekken voor zonnevelden en windmolens

Vier gemeenten in de Kromme Rijnstreek bekijken de komende maand met inwoners en belangengroepen in welke gebieden extra zonnevelden en windmolens zouden kunnen komen. Nadat inwoners in december konden meepraten over de randvoorwaarden, ontvangen zij begin februari een uitnodiging voor dit vervolg. Informatie is te vinden op https://energie-krommerijn-praatmee.nl. Of, waar en hoe uiteindelijk windmolens en zonnevelden gaan komen, beslissen de gemeenteraden.

De inwoners van de gemeenten Houten, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede zijn eerder ook betrokken bij de energietransitie. De gemeenten hebben in het najaar een energie-enquête afgenomen. In december nodigden de vier wethouders de inwoners en belangengroepen uit om mee te denken over de vraag waaraan plekken voor zonnevelden en windmolens moeten voldoen. Iedereen kon reageren op enkele vragen en aangeven wat beter kan. Het resultaat van dat onderzoek is te vinden op https://energie-krommerijn-praatmee.nl.

De globale zoekgebieden, waar nu met elkaar aan wordt gewerkt, bieden de gemeenten aan voor de Regionale Energie Strategie (RES U16). Daarna maken de gemeenten beleidskaders. Deze gaan nog dieper in op wat er al of niet mogelijk is binnen de globale zoekgebieden. Ook daarin kunnen inwoners en belangenvertegenwoordigers meepraten. Over dit beleid besluiten de gemeenteraden. Of in een bepaald gebied echt een zonneveld en/of windmolen komt en over de manier waarop dit gebeurt, besluit uiteindelijk ook weer de gemeenteraad van die gemeente. Ook daarbij kunnen inwoners en belanghebbenden vooraf, per locatie, hun inbreng geven

Waarom meer zonnevelden en windmolens?

De vier gemeenten hebben ieder een eigen energieambitie en afgesproken samen bij te dragen aan het landelijke Klimaatakkoord. Dat begint met zo weinig mogelijk energie te gebruiken. Hilde de Groot, wethouder van Houten: “Wat we niet gebruiken hoeven we ook niet op te wekken. Daarnaast is het nodig energie duurzaam op te wekken zoals met zonnepanelen op daken. We zetten daar volop in, maar het is niet genoeg. Ook al zouden we alle daken vol leggen, dan nog hebben we ook extra zonnevelden en windmolens nodig. Dit is namelijk tot 2030 de enige mogelijkheid die we hebben om energie duurzaam op te wekken. In de Kromme Rijnstreek zijn al windmolens en zonnevelden. Ook zijn er verschillende vergunningen verleend en aangevraagd. Voor de periode tot 2030 zoeken we nu geschikte gebieden voor 5 tot 8 extra windmolens en 115 tot 180 hectare extra zonnevelden.”

Zorgen inwoners

Rob Jorg, wethouder van Utrechtse Heuvelrug, vult aan. “We begrijpen dat inwoners zich over de toename van zonnevelden en windmolens zorgen maken. Zorgen over de gevolgen voor het landschap maar ook voor henzelf door bijvoorbeeld geluid of slagschaduw. We willen daar zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. Ook willen we 50% lokaal eigenaarschap realiseren zodat inwoners zelf van de opbrengsten kunnen profiteren. Die randvoorwaarde, de lusten en de lasten delen, is belangrijk en hebben we na alle reacties nog flink aangescherpt.”

Belangrijkste uitkomsten onderzoek

Uit het onderzoek blijkt ook dat inwoners geen zonnevelden willen in natuurgebieden, weidevogelgebieden en in cultuurhistorische en archeologische gebieden. Beter is het zonnevelden te plaatsen langs wegen, kanalen en spoorlijnen. Hans Marchal, wethouder van Wijk bij Duurstede: “Tegen windmolens is, net als in de rest van Nederland, veel weerstand. Ze kunnen beter op zee, vinden veel mensen. Op zee komen ook veel windmolens, alleen is dat niet genoeg. We moeten ook op land windmolens bouwen. Daarom is in het Klimaatakkoord afgesproken dat alle gemeenten in regio’s een bijdrage moeten gaan leveren. Windmolens zijn bovendien nodig om het hele jaar energie te kunnen leveren voor ons stroomnet. Zonnepanelen doen het immers alleen overdag en veel minder in de winter.”

Randvoorwaarden

In de vele reacties die de gemeenten kregen ging het vaak over afstanden tussen woningen en windmolens. Wethouder Paul Heijmerink van Bunnik: “We begrijpen dat. We willen uiteraard overlast van geluid en slagschaduw voorkomen. Zouden we de afstanden nu flink oprekken dan blijven er geen gebieden over waar mogelijk windmolens kunnen komen. Dat is geen optie. We gaan daarom uit van de wettelijke regels en willen uiteindelijk per plek aan de hand van de situatie de afstanden bepalen. Ook bij windmolens zien we trouwens dat deelnemers bij voorkeur windmolens zien langs snelwegen, spoorlijnen en kanalen. Dit alles leidt tot een werkdocument met aangescherpte randvoorwaarden die iedereen vanaf vandaag kan lezen op https://energie-krommerijn-praatmee.nl.”

Zoeken naar geschikte gebieden

Eind januari begint het gesprek met dorpsraden, natuur- en milieuorganisaties, energiecoöperaties en andere belangengroepen over globale gebieden voor zonnevelden en windmolens. In totaal hebben 160 organisaties hiervoor een uitnodiging gekregen. “Met hen gaan we ons buigen over een kaart van het gebied”, vertelt Rob Jorg van Utrechtse Heuvelrug tot slot. “We gaan luisteren naar elkaars argumenten. Waarom wel op de ene plek en niet op de andere? Kunnen we alle belangen goed afwegen? We hopen globale gebieden te kunnen aanwijzen die voor de meeste mensen acceptabel zijn. De uitkomsten leggen we in februari voor aan inwoners. De uitnodigingen hiervoor volgen binnenkort via verschillende media. Iedereen die op de hoogte wil blijven en een uitnodiging wil ontvangen kan zich registreren via https://energie-krommerijn-praatmee.nl.”

Naar overzicht