Lege lachgascilinder? Lever 'm in bij de milieustraat

Lachgascilinders die in het restafval terechtkomen, kunnen ontploffen in vuilniswagens, afvalcontainers en verbrandingsovens. Zo’n ontploffing is een risico voor de veiligheid én het kan leiden tot schade. Vind je een lachgascilinder? Gooi ‘m niet bij het restafval, maar lever ‘m in bij de milieustraat. De cilinders worden daarna zorgvuldig en veilig verwerkt.

Verbod op lachgas

Sinds 1 januari 2023 valt lachgas onder de Opiumwet. De verkoop, het bezit en de productie van lachgas voor recreatief gebruik is verboden. Ook het systeem van statiegeld op lege cilinders is vervallen.

Het is voor milieustraten volgens de nieuwe regels wettelijk niet toegestaan om de illegale cilinders in te nemen. Maar door die illegaliteit worden veel gascilinders in de openbare ruimte achtergelaten of bij het restafval (grijze kliko).

Gevaarlijke situaties en schade

Afgedankte cilinders komen in vuilniswagens en afvalverbrandingsinstallaties terecht, waar ze onder druk ontploffen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties en schade die inmiddels landelijk in de miljoenen loopt.

Gesprekken tussen de afvalbranche en de rijksoverheid over dit probleem hebben nog niet tot een oplossing geleid. Omdat de afvalinzamelaars daar niet langer op willen wachten, zijn per 1 september 2023 alle milieustraten in Nederland bereid om gebruikte illegale lachgascilinders in te nemen.