Meer duurzame stroom door nieuwe regels Windpark Houten

Het college van B en W heeft nieuwe regels vastgesteld voor geluid van Windpark Houten. Hierdoor kan het windpark meer draaien dan onder de oude regels. Dat levert extra stroom op voor 1.500 huizen. Met de mensen die dicht bij de molens wonen heeft Eneco financiƫle afspraken gemaakt.

Eneco vraagt om minder strenge regels voor geluid

Vanaf juli 2012 golden voor Windpark Houten de maatwerkvoorschriften. Dit zijn strenge regels die gemeente Houten zelf heeft gemaakt. Ze zorgen dat de omgeving zo min mogelijk last heeft van de molens. Eneco, de eigenaar van het park, heeft op 15 februari 2019 de gemeente gevraagd de strenge eisen voor geluid in te trekken.

Houten moet van rechter nieuw besluit nemen

Gemeenteraad en college van B en W wilden de regels niet aanpassen. Er volgden verschillende juridische stappen. Op 25 februari 2021 bepaalde de rechter dat gemeente Houten nieuwe geluidsnormen moet vaststellen. De rechter vond ook dat de gemeente bij het besluit rekening moet houden met alle belangen.

Evenwicht tussen hinder van geluid en productie van duurzame energie

De regels voor het geluid van windmolens hebben invloed op verschillende zaken. Strengere regels zorgen voor minder hinder door geluid in de omgeving van de molens. Met soepele regels kan het windpark meer duurzame elektriciteit maken. Dat is beter voor het tegengaan van de opwarming van de aarde en voor Eneco.

Nieuwe norm voor geluid vastgesteld

Het college van B en W heeft naar al deze punten gekeken. Het heeft op 13 december 2022 een besluit genomen over de regels over geluid voor Windpark Houten. Het is uitgekomen op een geluidsnorm van 45 dB Lden en 39 dB Lnight. De windmolens leveren meer elektriciteit dan onder de oude regels. De regels voor lichtschittering, slagschaduw en veiligheid veranderen niet. Die blijven even streng.

Stroom voor 4.700 huishoudens

De molens staan met de nieuwe regels minder vaak stil. De omgeving kan daardoor vaker last hebben van de molens. Ze leveren daardoor wel meer stroom. Windpark Houten kan met de nieuwe regels stroom maken voor 4.700 huizen. Met de oude regels waren het 3.200 huizen.

Afspraak tussen Eneco en de buren

De directe buren en Eneco hebben afspraken gemaakt over een financiƫle vergoeding. Daarmee kunnen de bewoners maatregelen nemen tegen de overlast. De directe buren en Eneco zijn beide tevreden over de afspraken.


Meer weten over Lden en Lnight? Ga naar www.houten.nl/geluidwindparken