Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start

In Nederland gebruiken overheidsorganisaties gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is belangrijk dat die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties kan hierbij helpen.

Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn.

Daarom is er vanaf nu het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegegevens (RvIG).

Waar is het MFO te vinden?

Het MFO is te vinden op rvig.nl/mfo en op Rijksoverheid.nl. Op rvig.nl/mfo staan drie formulieren: voor burgers, bedrijven en (semi-)overheidsorganisaties. Die kunnen daarmee online een melding doen.

Naar overzicht